Thực thi quyền biểu tình mà Hiến pháp đã trao cho công dân

0
1690
Lê Công Định
 

Cuộc biểu tình hôm qua ở Nghệ An tuy nội dung nhằm đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam, nhưng hình thức vẫn là việc thực thi quyền biểu tình mà Hiến pháp đã trao cho công dân.

Cuộc biểu tình như vậy, bất kể do ai tổ chức, một lần nữa xác nhận điều tôi đã khẳng định nhiều lần trước đây, rằng một khi biểu tình được hiến định, thì người dân không cần chờ Quốc hội ban hành Luật biểu tình, mới có thể thực thi quyền hợp pháp của mình.

Từ nay phía an ninh đừng bao giờ viện cớ chưa có Luật biểu tình để cản trở và tước đoạt quyền bày tỏ quan điểm ôn hoà của mọi công dân, bất kể quan điểm đó hợp ý nhà cầm quyền hay không.