24 C
vietnam
Tuesday, May 30, 2023

Donate / ủng hộ

Thank you for your interest in donating to the Free Journalist’s Club in order to help us promote freedom by assisting with website expenses and financial support for independent journalists.

Please feel free to make your contribution no matter how large or small – we appreciate them all.

We can accept contributions via Patreon and Pay Pal. Please note that we are not a registered NGO.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc quyên góp cho Câu lạc bộ Nhà báo Tự do để giúp chúng tôi thúc đẩy tự do báo chí bằng cách hỗ trợ chi phí trang web và hỗ trợ tài chính cho các nhà báo độc lập.

Xin các bạn vui lòng đóng góp bất kể lớn hay nhỏ – chúng tôi đánh giá cao tất cả.

Chúng tôi có thể chấp nhận đóng góp qua Patreon và Pay Pal. Xin lưu ý rằng chúng tôi không phải là một tổ chức NGO đã đăng ký.

MOST COMMENTED

Lời chỉ trích cháy bỏng của tướng James Mattis sẽ khiến...

DCVOnline Matthew Fisher | Trà Mi Các tướng lĩnh và những vị lãnh đạo này đã vẽ ra cho người Mỹ một lộ trình chính trị....

HOT NEWS