KHÔNG CHỈ LÀ XIN LỖI

  0
  125
  Huỳnh Vĩnh Ái
  Trương Duy Nhất

   

   

  Cho dù, lời xin lỗi đã được đưa ra (một cách miễn cưỡng) sau ngập tràn những cơn bão tố chửi bới thoá mạ ngài Thứ trưởng.
  Xin lỗi, nhưng ông vẫn không quên thòng vào mấy câu đổ vấy cho “bọn” Tổng cục Du lịch.
  Có vẻ như, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái vẫn chưa hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của một văn bản. Cho dù có do “bọn” khác soạn trình, cho dù có “đứa” này “thằng” nọ ký nháy. Nhưng trách nhiệm, vẫn ở chính người ký, chứ không phải kẻ trình hay xúi. Chẳng lẽ Thứ trưởng Bộ Văn hoá lại không biết đọc? Hay ai đó xúi ông (xin lỗi)… bốc cứt gà, ông cũng bốc sao?
  Dù gì, sự cố trên cũng là một vết nhơ không lời xin lỗi nào có thể gột nổi. Nó phơi lột cái ruột văn hoá cực kỳ vô văn hoá của một quan chức văn hoá.
  https://truongduynhat.org/khong-chi-la-xin-loi/