Hội nghị Đảng giữa kỳ: “Sẽ lấy phiếu tín nhiệm, nhưng không để ủy viên nào nghỉ công tác”

0
2
Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị Trung ương 7 ở Hà Nội hôm 15/5/2023  Phạm Cường/Báo Chính Phủ

Quốc Phương, cộng tác viên RFA Tiếng Việt từ London
2023.05.15

Hội nghị Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN khóa 13 có một nội dung chính quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm, song sẽ không để cho một Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng nào phải nghỉ việc, một nhà phân tích chính trị Việt Nam từ một Viện nghiên cứu tại khu vực Đông Nam Á nói với Đài Châu Á Tự Do.

“Về hội nghị Trung ương 7, còn gọi là Hội nghị giữa kỳ, như công bố sáng nay (ngày 15/5), có các nội dung tổng kết giữa nhiệm kỳ về của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhấn mạnh thành tích công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCHTW) lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư được quy định trong các văn bản của Đảng khóa 13, lần này lấy phiếu chủ yếu để đánh giá Bộ Chính trị, Ban Bí thư, không nhằm vào việc tạo cơ sở để cho ủy viên nào nghỉ công tác,” Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Iseas (Singapore) cho RFA Tiếng Việt biết, hôm 15/5/2023.

Vẫn theo nhà nghiên cứu này thì về đường lối của Hội nghị sẽ “không có gì đặc biệt, sẽ có bàn về đối ngoại, về tình hình quốc tế và khu vực, nhưng chính sách và thực hành không có thay đổi gì. Tức là duy trì quan hệ với các nước trên các nguyên tắc đã được công bố từ Đại hội VII, bổ sung bằng các Nghị quyết 8 của Đại hội IX và XI.”

Cùng ngày, từ Hà Nội, một nhà quan sát thời sự và chính trị Việt Nam cho RFA Tiếng Việt biết thêm về một nội dung được cho là then chốt của Hội nghị Trung ương giữa kỳ này của BCHTW khóa XIII của ĐCSVN, về vấn đề nhân sự, ý kiến này nói:

“Có khả năng sẽ bầu bổ sung hai ủy viên Bộ Chính trị, và một, hai ủy viên Ban Bí thư. Cụ thể là Hội nghị có thể dự kiến sẽ bầu bổ sung hai ủy viên Bộ Chính trị là ông Nguyễn Trọng Nghĩa và ông Đỗ Văn Chiến và sẽ bầu một ủy viên Ban Bí thư là ông Trần Lưu Quang,” nhà quan sát này chia sẻ với Đài Á Châu Tự do hôm 15/5 với điều kiện không tiết lộ danh tính vì lý do an ninh.

“Xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng”

Hôm thứ hai, báo Điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa tin về khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ này của ĐCSVN, cho hay:

“Sáng 15/5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra từ ngày 15-17/5. Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ xem xét, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII và một số vấn đề quan trọng khác.”

Dẫn phát biểu của Tổng Bí thư ĐCSVN ông Nguyễn Phú Trọng tai phiên khai mạc, tờ báo điện tử là Cơ quan Trung ương của ĐCSVN, cho hay:

“Nhấn mạnh Hội nghị Trung ương lần này là Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước đã, đang và sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo cũng như so với các nhiệm kỳ gần đây, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ phát triển mới.”

Lấy phiếu tín nhiệm thế nào?

Cùng ngày, về vấn đề lấy phiếu tín nhiệm với các quan chức cấp cao của ĐCSVN, báo Nhân dân, cơ quan của BCHTƯ của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết thêm chi tiết:

“Về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay. Mục đích là để thực hiện tốt hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Đây cũng là việc làm giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng…

Tổng Bí thư đề nghị Hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ phát triển mới.”

Báo Tuổi trẻ, hôm 15/5 trong bài viết có tựa đề “Ban Chấp hành Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh nào?” cho biết, theo quy định 96, các ủy viên Trung ương Đảng sẽ bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu gồm ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

“Quy định 96 nêu rõ kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn.

Xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Đối với người được lấy phiếu tín nhiệm ở hai nơi thì việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư được công khai trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng,” báo Tuổi trẻ Online cho biết hôm thứ hai.

________________

Tham khảo:

Hiện Bộ Chính trị gồm 16 ủy viên gồm:

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Tô Lâm.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam – Đại tướng Lương Cường, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Ban Bí thư có 5 ủy viên gồm:

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. (Nguồn: Tuổi Trẻ online)

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/party-plenum-referendum-but-no-one-has-to-resign-05152023112742.html