“Tứ Trụ” Mới Và Tương Lai Nước Việt (Đài Á Châu Tự Do)

    0
    47

    “Tứ Trụ” Mới Và Tương Lai Nước Việt (Đài Á Châu Tự Do). https://www.youtube.com/watch?v=Nwr-sruv_8I — với Hoàng Đức Chân Như, Việt MỹVan Hai Nguyen tại Washington, D.C.

    "Tứ Trụ" Mới Và Tương Lai Nước Việt (Đài Á Châu Tự Do). https://www.youtube.com/watch?v=Nwr-sruv_8I

    Posted by Dzung Nguyen on Thursday, January 28, 2016