TRÍ QUANG VỀ ĐÂU? 

0
5

Thiêm Võ

9 tháng 11, 2019

Mới nghe tin ông Phạm Quang lìa trần, về đâu thì chỉ có Đức Phật hay Diêm Vương biết mà thôi. 

Gọi “ông Phạm Quang” mà không gọi là Thầy hay Hoà thượng Thích Trí Quang vì theo tôi ông ta không phải thầy tu. Là thứ gì? CS, CIA, hay là kẻ tham vọng thì cho đến nay còn khá nhiều bàn cãi, tuỳ theo khẩu vị từng người khi “nhai” các thứ do ông thải ra. 

Tôi không cần các suy đoán, giả thuyết, phỏng vấn….mà chỉ dựa vào sự việc cụ thể để khẳng định ông ta không phải nhà tu, lại càng không là nhà tu uyên bác hay đáng kính. 

Theo diễn biến của giai đoạn lịch sử mà tôi lớn lên cho đến hôm nay, tôi thấy ông ta chỉ là một tên phá hoại. Nếu không phải là CS nằm vùng thì ít nhất ông ta đã làm lợi cho CS, đã làm kiệt quệ tinh thần đấu tranh chống Cộng của quân dân miền Nam.  Ông ta là một người trí thức chớ không phải trẻ trâu mà không biết cái họa CS, cái họa giặc Tàu nó nguy hiểm cho tương lai dân tộc ta đến chừng nào. 

Xách động xuống đường với cớ bảo vệ Phật giáo trước sự đàn áp của chính quyền TT Diệm và tiếp tục quậy phá cho đến thập niên 70 bất chấp lợi hại trong giai đoạn CS mở cuộc xâm lăng là một hành động tiếp tay cho CS. Giữa CS và chế độ VNCH, ai là mối nguy hại cho đạo Phật, cho đất nước? 

Phật giáo hay bất cứ tôn giáo nào cũng chỉ là một thành phần của tổ quốc. Khi tổ quốc không còn thì tôn giáo cũng không còn. Hiện tình Phật giáo nói riêng, các tôn giáo nói chung, trong nước hôm nay là minh chứng của điều ấy. 

Thế mà vẫn có người ca tụng ông ta! Theo bản tin đài VOA, ông Võ văn Ái, một tín đồ Phật giáo nổi tiếng nói như vầy:

“Ngài là đại biểu, là tiếng nói của tinh thần Phật giáo qua suốt 2000 năm, mà qua suốt 2000 năm đó đã chứng tỏ sự kết hợp của Phật giáo Việt Nam, đối với dân tộc Việt Nam trên lĩnh vực tâm linh, văn hóa cũng như trong vấn đề chống ngoại xâm…”

Tôi không quen biết, thù ghét gì ông Ái nhưng tôi cho nói như thế thật nực cười! Căn cứ vào đâu mà bảo Trí Quang là đại biểu của tinh thần Phật giáo VN qua suốt 2000 năm? Tinh thần Phật giáo VN trên lĩnh vực “chống ngoại xâm” quả thật không dính dấp gì đến Trí Quang. 

Cuộc đời Trí Quang, chung cuộc, chỉ đóng góp vào việc rước ngoại xâm là giặc Tàu. Hiện tình đất nước cho ta khẳng định như thế. Hay là ông Ái cho việc chống Mỹ là chống ngoại xâm? 

Hơn nữa, cứ giả dụ rất phi lý là trước 1975 Trí Quang không biết thế nào là CS thì ít nhất sau 1975 ông ta cũng sáng mắt ra, cũng thấy rằng không ai phá đạo Phật bằng CS! 

Nếu có tâm vì đạo Phật thì ông ta không thể ngồi yên mà phải xuống đường để chống lại CS dù phải tuyệt thực, chịu tù đày, hay cả cái chết! Ngược lại, ông ta đã làm gì? Đừng bảo là tuổi già sức yếu! Ông ta sống khỏe 44 năm nay! 

Sau cùng, một “nhà tu” mà cuộc đời đầy bí hiểm cho đến lúc chết thì không phải là nhà tu vậy!