THE VIETNAM WAR (Chiến tranh Việt Nam)

0
0

Thoa Nguyen

Bộ phim tài liệu “phải xem” của mọi người Việt, dù nhà làm phim hướng tới đối tượng đầu tiên là người Mỹ, dưới góc nhìn của nước Mỹ.
Được thực hiện bởi đạo diễn Ken Burns & Lynn Novick, những nhà làm phim tài liệu hàng đầu ở Mỹ. Được biết bộ phim Civil War của Ken được dân Mỹ đón xem như xem phim bộ hot.

Có 10 tập, đã phát 5 tập đầu dưới đây, còn 5 tập cuối sẽ phát bắt đầu từ 8:00 sáng (giờ VN) thứ Hai tới 25/9.

Tập 1: Déjà Vu (Bóng ma quá khứ) – 1858-1961
https://www.pbs.org/vid…/deja-vu-1858-1961-vietnamese-yhieqx/

Tập 2: Riding the Tiger (Cưỡi cọp) – January 1961-December 1963
https://www.pbs.org/…/riding-the-tiger-1961-1963-vietnamese…/

Tập 3: The River Styx (Cửa tử) – 1964-1965
https://www.pbs.org/…/the-river-styx-january-1964-december-…/

Tập 4: Resolve (Ý chí) – January 1966-June 1967
https://www.pbs.org/…/resolve-january-1966-june-1967-vietna…/

Tập 5: This Is What We Do (Việc chúng tôi làm), July 1967-December 1967
https://www.pbs.org/…/this-is-what-we-do-july-1967-december…/

(FB Thoa Nguyen)