CŨNG PHẢI CÓ AI ĐÓ.

0
35

(Thái Bá Tân)

(Thân tặng chị Bui Thi Minh Hang)

Cũng phải có ai đó
Làm những việc cần làm
Vì tiến bộ xã hội
Và tương lai Việt Nam.

Nhiều con người dũng cảm,
Tinh hoa của nước nhà
Đang hy sinh, tù tội.
Tù tội thay cho ta.

Tự do và dân chủ
Là ước vọng toàn dân.
Nhưng phần đông im lặng
Một ít chịu dấn thân.

Ai cũng muốn yên ổn.
Ai cũng có gia đình.
Phần đông chọn cam chịu.
Một ít chọn hy sinh.

Phải chăng họ ngu ngốc,
Muốn trở thành anh hùng?
Không, cái tâm họ sáng,
Lại càng không điên khùng.

Nghĩa là có gì đó
Mà số đông hiểu nhầm,
Hoặc cố tình không hiểu,
Vì chưa đạt tới tầm.

Ta nghĩ ta khôn lắm,
Biết sống, nên được yên.
Nhưng sau chữ “khôn” ấy
Có bóng dáng chữ “hèn”.