THÌ EM MÂY TRẮNG… .

0
12

Phạm Hiền Mây

không cố kiếm không gắng tìm

hệt hoa nở cánh im lìm trổ bông

con chim trốn lạnh mùa đông

ngậm sương nhụy hút ngọt mông mênh tình

lúc xa bóng lúc vắng hình

thì em cứ vậy yên bình cả khi

anh về lại tiếp anh đi

gót mùa tiễn bước biệt ly vẫn từng

khi sông nước chảy chẳng dừng

thì tim cũng thế chẳng ngừng yêu anh

người ta một túp lều tranh

còn riêng em có thêm gianh lợp vời

nếu anh gió mát lưng trời

thì em 

mây trắng 

bên đời nhẹ trôi… .

Phạm Hiền Mây