20 C
vietnam
Friday, September 29, 2023

Tag: Hiến chương 08

HIẾN CHƯƠNG 08 – LINH BÁT HIẾN CHƯƠNG

Dưới đây là lời giới thiệu của ông Perry Link, người đã dịch bản Hiến chương 08 sang Anh ngữ. Mặc dù Hiến chương...

MOST POPULAR

HOT NEWS