ĐIỂM MẶT VÀI CÁ NHÂN LIÊN QUAN VỤ BỐ RÁP LINH MỤC NGUYỄN ĐÌNH THỤC ĐÊM 30.05.2017

1
5165
Nguồn tin đáng tin cậy cho biết, kẻ trực tiếp chỉ đạo trong việc tuyên truyền vu khống linh mục và giáo dân Song Ngọc, đồng thời chỉ thị cho một số bà con xã Sơn Hải đánh đập và phá hoại tài sản của bà con Song Ngọc, khua kẻng kích động bạo lực trong dân, chính là chủ tịch xã Sơn Hải, ông TRẦN VĂN HÙNG, Sđt: 0913 274 293.

 

#TNCG – Nguồn tin đáng tin cậy cho biết, kẻ trực tiếp chỉ đạo trong việc tuyên truyền vu khống linh mục và giáo dân Song Ngọc, đồng thời chỉ thị cho một số bà con xã Sơn Hải đánh đập và phá hoại tài sản của bà con Song Ngọc, khua kẻng kích động bạo lực trong dân, chính là chủ tịch xã Sơn Hải, ông TRẦN VĂN HÙNG, Sđt: 0913 274 293.

Ông Hùng nầy có họ hàng gần với ông HỒ NGỌC DŨNG, phó chủ tịch huyện Quỳnh Lưu (Sđt: 0912 215 714), một kẻ đầy mưu ma chước quỷ, đã hướng dẫn đường đi nước bước cho ông Hùng. Cũng chính ông Dũng quân sư cho ông TRẦN DANH LAI (Sđt: 0912 131 417) chỉ đạo việc đánh đập linh mục JB. Nguyễn Đình Thục và giáo dân Văn Thai tối 30/5/2017.

Vậy đây là những kẻ chủ mưu và trực tiếp chỉ đạo tấn công linh mục JB. Nguyễn Đình Thục và bà con Song Ngọc, là những người đã tích cực đấu tranh chống lại Formosa:

1. TRẦN VĂN HÙNG, Sđt: 0913 274 293.
2. HỒ NGỌC DŨNG, Sđt: 0912 215 714
3. TRẦN DANH LAI, Sđt: 0912 131 417

Vậy nếu linh mục JB. Nguyễn Đình Thục và bà con Song Ngọc có mệnh hệ gì, người dân chỉ cần gặp ba người trên đây là ra mọi sự.

Cũng nguồn tin nầy cho biết, ông HỒ NGỌC DŨNG đã chỉ thị cho xã Quỳnh Ngọc thực hiện theo bài của xã Sơn Hải, nhưng chủ tịch xã Quỳnh Ngọc vốn là người có đức, đang phân vân chưa thực hiện. Hơn nữa dân Quỳnh Ngọc đa phần rất có học và hiểu biết nên không dễ tin vào lời tuyên truyền.

Dân xã Sơn Hải xem Công giáo là kẻ thù, thì họ nghiễm nhiên biến mình thành kẻ thù của gần hai tỷ người Công giáo trên thế giới. Hỏi như vậy có đáng không? Tại sao họ không tìm hiểu sự việc cho rõ ràng mà lại tin lời tuyên truyền của chính quyền mà chống lại những người đã và đang hy sinh chống lại Formosa, kẻ thù đang giết hại đồng bào mình, dân tộc mình?

Người Sơn Hải dù đi đến đâu trên thế giới nầy, họ không thể không gặp những người công giáo vốn tốt lành. Những người Công giáo đó nghĩ gì về họ?

Tại sao nhiều người Sơn Hải rất có nhận thức, đặc biệt những người đã và đang sống ở nước ngoài, họ thừa biết linh mục Nguyễn Đình Thục và giáo dân Song Ngọc đang làm điều tốt đẹp cho cả dân tộc, mà lại không nói cho dân của họ, người thân của họ biết sự thật nầy?

Tính trung thực và cương trực thẳng thắn, vốn là bản chất của người Sơn Hải có còn nữa không?!

Tư liệu do người dân cung cấp