VENUS

0
6

Chiêu Anh Nguyễn

Tôi không cố gắng để viết

Cũng như tạo thêm bất kì một sinh linh nhỏ bé nào

Bởi

Thượng đế

Tạo nên tôi

Người đàn bà

Hiểm hoạ của mọi hiểm hoạ

Thơ cũng như dục tình

Đều mang cho nhân loại những mầm hi vọng lừa lọc

Những phát minh điên rồ

Những tha hoá nguỵ tạo

Tôi không cố viết thêm những lối mòn

Những rên rỉ rất nhạt

Bởi thượng đế

Ban cho người đàn bà quyền hưởng thụ hơn quyền áp đặt

Quyền im lặng hơn những tự do ngôn quyền

Hơn những nữ quyền tầm phào

giăng biểu ngữ và cởi soutien phản kháng

Bởi

Thượng đế

Ngài vốn im lìm như chưa từng tồn tại

Nên đàn bà là điều ngài muốn nói

Như những thi ngôn rồ dại

Và tôi chọn

lặng im.

C-A-N