Tổng cục Môi trường lên tiếng về Cục “3 người lãnh đạo 1 nhân viên”

0
863
Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.
DÂN TRÍ
Dân trí Sáng sớm 29/9, Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường phát đi thông cáo báo chí phản hồi bài viết “Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường: 3 người lãnh đạo 1 người” đăng trên Dân trí ngày 28/9. Đây là cơ quan có ông Nguyễn Xuân Quang (vừa báo mất gần 400 triệu khi đi thanh tra ở tỉnh Long An) làm Cục phó.
 >> Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường: 3 người lãnh đạo 1 người

Tổng cục Môi trường đánh giá, thông tin được đăng tải trên Báo điện tử Dân trí đang nhận được sự quan tâm và băn khoăn của dư luận.

Theo cơ quan này, Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường là đơn vị được thành lập từ năm 2014 trên cơ sở điều chuyển, sắp xếp lại tổ chức và con người từ Thanh tra Tổng cục Môi trường trước đây do có sự thay đổi trong quy định của Luật Thanh tra về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường được ban hành năm 2014 cho thấy, Cục này có Văn phòng và 4 phòng chuyên môn. Tổng số công chức và hợp đồng lao động của Cục là 25 người, trong đó có 3 lãnh đạo Cục, 13 lãnh đạo cấp Phòng, 6 chuyên viên và 3 hợp đồng lao động.

“Việc bố trí cán bộ là phù hợp với thực tế và quy định tại thời điểm đó. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, đã có một số cán bộ xin chuyển công tác”- thông báo nêu rõ.

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường có chủ trương tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Vì vậy, để hoạt động hiệu quả hơn, cùng với các đơn vị khác trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã chủ động tiến hành tổ chức đánh giá toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

Ngoài 3 Cục phó thì danh sách nhân sự hiện nay của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường như thế này.
Ngoài 3 Cục phó thì danh sách nhân sự hiện nay của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường như thế này.

Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục Môi trường đang được xây dựng, kiện toàn để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay, Đề án đã được các Bộ, ngành góp ý và Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

“Theo đề án này, số đầu mối các Cục quản lý nhà nước trực thuộc Tổng cục Môi trường, trong đó có Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, sẽ giảm từ 7 Cục xuống còn 4 Cục, chuyển đổi mô hình tổ chức của 3 Cục thành Vụ. Dự kiến số lượng đầu mối cấp phòng sẽ giảm bớt 17 phòng, số lượng cán bộ lãnh đạo cấp phòng sẽ giảm 43 người”- thông cáo báo chí nêu rõ.

Thông cáo cũng cho biết việc sắp xếp, bố trí lại cán bộ lãnh đạo, quản lý của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường nói riêng và Tổng cục Môi trường nói chung đang được chủ động thực hiện theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong ngày 28/9, PV Dân trí đã liên lạc với ông Nguyễn Kim Tuyển- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Môi trường để hỏi thêm về cơ cấu nhân sự bất hợp lý tại Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường nhưng ông Tuyển đề nghị gửi văn bản để báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục Môi trường.

Trong một diễn biến khác liên quan đến ông Nguyễn Xuân Quang– Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, hiện ông này đã trở về Hà Nội để giải trình trực tiếp, cụ thể sự việc mất trộm gần 400 triệu đồng khi đi thanh tra tại tỉnh Long An với lãnh đạo Tổng cục Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thế Kha

 >> Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường: 3 người lãnh đạo 1 người