Nhiều vấn đề “rộng lớn, cơ bản và cấp bách” là vấn đề gì vậy ?

0
56
Ông Nguyễn Trung có trên 40 năm làm việc trong ngành ngoại giao của Việt Nam và có 52 năm tuổi đảng.

Hội nghị trung ương 6 khai mạc sáng nay, “nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách” sẽ được bàn luận.

Nhiều vấn đề “rộng lớn, cơ bản và cấp bách” là vấn đề gì vậy ?

Theo tôi thì ngoài việc làm thế nào để “bảo vệ đảng” là là việc cơ bản, lớn lao và cấp bách nhứt thì không có việc gì khác.

VN hiện nay đã bị lệ thuộc quá sâu sắc về kinh tế với các nước Nam Hàn, Nhật, TQ và Đài loan. Cuộc chiến Nam-Bắc Hàn, bên nào thắng thì VN cũng thua sặc gạch.

Cuộc chiến xảy ra, dĩ nhiên lao động VN ở Nam Hàn sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. VN sẽ mất số thu nhập khoảng 1/2 tỉ đô một tháng. Nếu tính luôn ở Đài loan và Nhật, con số có thể lên khoảng 2 tỉ một tháng.

Nếu Nam Hàn thắng và “thống nhứt”, kinh tế VN sẽ “sụp” vì nhân công Bắc Hàn quá đông và rẻ, các tập đoàn như Samsung… sẽ rút VN để chuyển về nước. Đài loan và Nhật rồi cũng sẽ thải bớt nhân công VN, vì nhân công Bắc Hàn sẽ rẻ hơn. Hai nước này cũng sẽ rút các xí nghiệp ở VN về để đầu tư ở Bắc Hàn.

Vì vậy những vấn đề “rộng lớn, cơ bản và cấp bách” không loại trừ chiến tranh Nam-Bắc Hàn. VN sẽ có vai trò nào trong cuộc chiến này ?

Theo tôi, đảng CSVN sẽ gởi “chí nguyện quân” sang Nam Hàn và Nhật để giữ “quyền lợi” của đảng.

Nhưng điều cần nhấn mạnh là, các cuộc chiến hiện đại luôn đặt vấn đề là “ai trả tiền cho cuộc chiến” ?

Các đại quốc Mỹ, TQ, Nga… mặc cả, so kè với nhau để “chia miếng bánh”. Ai cũng muốn miếng lớn, hay ít nhứt, là không bị thiệt thòi.

Theo tôi, chỉ bọn giàu mới có khả năng trả nợ chiến tranh. Nhứt là bọn giàu nhưng không có võ.

Chiến trường ta đã biết. Nam hoặc Bắc Hàn. Bọn giàu (không có võ) là Nhật.

Vì vậy có nhiều khả năng Nhật và Nam Hàn sẽ phải “trả nợ” cho cuộc chiến.

VN gởi “chí nguyện quân” sang giúp Nam Hàn và Nhật thì cũng không thể bảo vệ “sân sau” của mình.

Cuộc chiến này rốt cục chỉ có TQ là lợi.