Nhà nước pháp hề (3)

0
0

Tòa đang xử ông Thăng vụ “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” thì trên Facebook người ta cũng mở “tòa án nhân dân” để “xử” ông Thăng về các tội tham nhũng, thất thoát hàng tỉ đô la. Nhân dịp này nhiều người cũng “lên gân” chỉ trích tư cách cá nhân, thái độ “khóc lóc” của ông Thăng trước Tòa. Dĩ nhiên họ không quên vỗ ngực xưng tên “dân tộc Vịêt nam truyền thống anh hùng”, “ta thà chết đứng chớ không chịu sống quì”, “thà làm ngọc vỡ chớ không chju làm viên ngói lành” bla bla….

Thì vụ gì cũng có sắp đặt hết cả. Từ tháng tám năm ngoái tôi đã có viết bài nói góp ý với ông Nhị Lê về vụ “đốt lò” của ông Trọng.

Ông Nhị Lê là “tham mưu trưởng”, nếu không nói ông này là Gia Cát… Nhị của Lưu Bị… Lú !

Gia cát Nhị tham mưu cho Lưu Bị Lú kế sách “chống tham nhũng” để “kiểm soát quyền lực”.

Gia Cát Nhị viết vầy: “Đấy là cả một nghệ thuật chính trị. Và, để thực hiện nó, phải với bản lĩnh chính trị rất cao, một quyết tâm đến cùng, một lộ trình phù hợp và cổ vũ một lực lượng chính trị nhân dân đông đảo. Không có những điều đó, rất khó thành!”

Rõ như ban ngày, những vụ “tòa án nhân dân” rộn ràng nở hoa trên mạng là nằm trong kế sách “cổ vũ một lực lượng nhân dân đông đảo”… của ông Lưu Bị Lú.

Hôm qua tôi có viết về “nhà nước pháp hề”. Mọi người đã thấy “công lý” ở VN không phải là một chân lý “bất biến” như ở các nước văn minh.

Trước năm 1975, với pháp chế xã hội chủ nghĩa, tư sản, trí thức, địa chủ… là kẻ thù của chế độ. Tòa án thời đó là “tòa án nhân dân”. Dưới thời “cải cách ruộng đất” ở ngoài Bắc, hàng chục ngàn người chết oan vì bị “vu” cho là “địa chủ”, bị nông dân “lôi đầu” ra “đấu” cho tới chết. Hai câu thơ “giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng xanh tốt, lúa mau xong…” đã nói lên phần nào tính “máu me” của pháp luật thười xã hội chủ nghĩa.

Thì bây giờ Lưu Bị Lú lấy lại mô hình “tòa án nhân dân” thời XHCN để “xử” Đinh La Thăng trên mạng.

Mà “nhân dân” thì như cỏ. Gió chiều nào mạnh thì cỏ nghiêng về phía đó.

(Khổ cái là nhiều trí thức, học giả… cũng theo gió ngã nghiêng như cỏ hic hic…)

Tất cả trở thành dụng cụ, nói là “chống tham nhũng”, mà mục đích là để Lưu Bị Lú “kiểm soát quyền lực”.

Vụ này tôi đã nói hồi tháng tám năm ngoái.

Nhà nước pháp quyền (biến) trở thành nhà nước pháp hề. Pháp luật là một trò hề. Công lý đổi trắng thay đen, như trò ảo thuật.

“Vô sản” là tiêu chuẩn của đảng viên thời XHCN thì “làm giàu” lại là tiêu chuẩn của đảng viên thời “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Luật thời XHCN xử chết những ai là trí thức, gđịa chủ, “tư sản”. Luật thời “kinh tế thị trường định hướng XHCN” thì bảo vệ những thành phần đó.

Vậy thì xử Đinh La Thăng (và những đảng viên khác) thì xử với luật nào ?

Trên mạng, ông Trọng đã xử ông Thăng bằng luật thời “cải cách ruộng đất” với hệ thống “tòa án nhân dân”.

Trước tòa, ông Thăng bị xử với bộ luật HS1999 mà không xử theo bộ luật HS2015, mặc dầu luật HS 1999 hết hiệu lực vàu đầu tháng Giêng mà buổi khai mạc Tòa là ngày 8 tháng Giêng.

Ông Trọng đã “quyền biến” lựa chọn “luật” để “xử” ông Thăng. Mục đích đã nêu rõ ràng trước báo chí từ tháng tám năm ngoái (trên báo Nhân Dân) “chống tham nhũng để kiểm soát quyền lực”. Mà vụ xử ông Thăng trước tòa mấy hôm nay là xử về tội “làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”, hkongo dính dáng gì tới “tham nhũng”.

Từ thời ông Đổ 10, những trí thức, học giả, luật gia VN… dã cố gắng “xây dựng nhà nước pháp quyền”. (Tôi đã nói từ lâu rằng cái khái niệm “pháp quyền” của ông 10, cóp từ ông Hồ, là không ổn. Vì nó không nói được cái gì của “Etat de Droit” hay “Rule of Law”). Thì bây giờ ông Trọng, bằng những “thủ thuật” phù phép chính trị của mình, đã biến “nhà nước pháp quyền” thành “nhà nước pháp hề”.

Khổ cái là giới trí thức VN không thiếu những người hùa theo, biến mình trở thành những “cọng cỏ gió lùa”.