NGUYỄN TIẾN TRUNG

0
6
Nguyễn Tiến Trung

Thái Bá Tân

Với ai, là phản động,

Với tôi, Nguyễn Tiến Trung

Là một thanh niên tốt,

Đích thực một anh hùng.

Kiên cường và bất khuất,

Đẹp trai và thông minh.

Anh sống có lý tưởng,

Vì tương lai nước mình.

Làm nghĩa vụ quân sự,

Anh không đọc hàng ngày

Lời thề “trung với đảng”,

Thà chấp nhận tù đày.

Quân đội là quân đội.

Quân đội là của dân,

Để bảo vệ đất nước,

Và hy sinh, nếu cần.

*

 Nếu quân đội thực sự

 Là của đảng xưa nay,

 Vì đảng, bảo vệ đảng,

 Thì tôi nghĩ thế này:

Đảng phải nuôi quân đội

Bằng tiền mình, tất nhiên.

Và từ nay nhập ngũ,

Chỉ được gọi đảng viên.

Hơn thế, phải hoàn trả

Đất thu hồi của dân

Để xây dựng doanh trại,

Kèm đền bù, nếu cần.

Phải minh bạch như thế.

Hợp lý, hợp cả tình.

Chẳng ai dám trách đảng

Có quân đội của mình.

PS

Tôi chỉ có con gái.

Nếu có con như anh,

Tôi sẽ tự hào lắm

Về con trai của mình.

Và tôi, cùng Mụ Vợ,

Sẽ sẵn sàng suốt đời,

Dắt nhau, tay chống gậy

Vào nhà tù thăm nuôi.

https://www.facebook.com/thaibatan.official/posts/pfbid02fcLyECoPqvF5UZNdWdNG7z2k4oP5qgWH7d8kmWCju64poUhfwdvAdYSMYSvBN52hl