VÕ NGUYÊN GIÁP

0
7
Mặt sau màn hình máy tính của một nhà báo Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội vào ngày 26 tháng 1 năm 2021. AFP

Thái Bá Tân

Nhẫn nhục mưu việc lớn

Là việc rất đáng khen.

Nhẫn nhục để khỏi chết

Là thứ nhẫn nhục hèn.

Nhớ hồi ông Giáp chết,

Cả nước như lên đồng.

Đặc biệt mấy bác trẻ

Vật vã khóc thương ông.

Lạ, khi ông còn sống

Bị làm nhục nhiều năm

Rồi ốm, nằm một chỗ,

Sao không ai đến thăm ?

Mà rồi mấy bác trẻ,

Biết gì về ông này ?

Ngoài cái được phép biết

Trong sách sử xưa nay ?

Ông chết một vài tháng

Các thành phố đua nhau

Đặt tên ông cho phố,

Cứ như sợ nhỡ tàu.

Tôi không yêu không ghét

Ông tướng cộng sản này.

Kính trọng cũng không nốt.

Vì ba điều sau đây :

Một, thua xa Trần Độ.

Đến trăm tuổi mà rồi

Vẫn nghĩ cộng sản tốt,

Không hối hận, theo tôi,

Đó là sự mù quáng,

Là giáo điều nặng nề.

Riêng việc ấy cho thấy

Đầu óc có vấn đề.

Hai, người ta nhẫn nhục

Để phục quốc cứu người.

Ông thì hèn, chịu nhục

Để được sống hết đời.

Ba, tài năng quân sự.

Tôi không là chuyên gia.

Nghe đồn cái tài ấy

Là của người Trung hoa.

Ông, như nhiều tướng khác,

Chiến tranh thì nhân dân,

Mà trận nào cũng thế,

Nổi tiếng nướng nhiều quân.

*

Vào ngày ông Giáp chết,

Khi cả nước lên đồng,

Nhiều người bảo tôi lạ,

Không viết gì về ông.

Một, vì sao phải viết.

Tôi không là phóng viên,

Không có ai đặt viết,

Cũng không ai cho tiền.

Hai, nghĩa tử nghĩa tận.

Đã nhận xét không hay

Thì tôi im không viết,

Chờ đến ngày hôm nay.

Đừng ném đá tôi nhé.

Mọi người có quyền khen,

Tôi thì nói ngược lại,

Vì tôi cũng có quyền.

Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cái tượng nào xấu thế này. Lại còn đức thánh nữa. Sợ quá.

Fb. Thái Bá Tân