Nguyễn Phú Trọng và Ngô Xuân Lịch là 2 kẻ nhất quyết đầu hàng Bắc Kinh trong vụ Bãi Tư Chính

0
60

CTV Danlambao – Trong bài viết The Week Donald Trump Lost the South China Sea (Tuần lễ mà Donald Trump đã mất biển Đông) của Bill Hayton đăng trên Foreign Policy, tác giả cho biết 2 nhân vật chủ chốt trong Bộ Chính trị đảng cộng sản đã nhất quyết đầu hàng Bắc Kinh và ra lệnh cho công ty Repsol phải ngưng những hoạt động khai thác dầu khí tại Bãi Tư Chính vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau từ Hà Nội thì đại sứ của Việt Nam tại Bắc Kinh đã bị triệu hồi đến Bộ Ngoại giao Trung cộng và bị bảo thẳng thừng rằng nếu Việt Nam không ngừng hoạt động và hứa sẽ không bao giờ khoan dầu khí ở vùng đó thì Trung cộng sẽ sử dụng biện pháp quân sự đối với những căn cứ của Việt Nam tại biển Đông.

Trước những hăm doạ này của Bắc Kinh, Bộ Chính trị cộng sản đã họp. 17 ủy viên BCT nghiêng về khuynh hướng Bắc Kinh chỉ hù doạ, tháu cáy. Hai ủy viên khác được xem là có tầm ảnh hưởng lớn trong BCT là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Xuân Lịch cho rằng Bắc Kinh đe dọa thật.

Tuy là thiểu số nhưng với quyền uy áp đảo trong BCT, cả hai người đứng đầu quân đội (Nguyễn Phú Trọng cũng là Bí thư Quân ủy Trung ương) đã quyết định đầu hàng quân Tàu khi chúng chỉ mới xâm lược bằng mồm.

Lý do chính mà Nguyễn Phú Trọng và Ngô Xuân Lịch đưa ra là không thể tin tưởng vào chính quyền Donald Trump sẽ hỗ trợ Việt Nam trong trường hợp Hà Nội quyết định đối đầu với Bắc Kinh.

Kết quả là – theo Bill Hayton, sau 2 buổi họp vào trung tuần tháng 7, quyết định sau cùng là Hà Nội đầu hàng vô điều kiện trước áp lực của Bắc Kinh, chấm dứt hoạt động khoan dầu khí tại Bãi Tư chính, chấp nhận bị Bắc Kinh làm nhục trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.

Nguồn tham khảo:

01.08.2017