NGẮN GỌN, THẲNG THẮNG, CHÂN THÀNH

0
3
Đại sứ Vương quốc Anh tại VN - Gareth Ward

Chu Vĩnh Hải

FB UK in Vietnam 8/3/2022:

– Chúng tôi hiểu mối quan hệ lịch sử quan trọng mà Việt Nam đã có với Liên Xô. Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam vào những thời điểm cần thiết trong khi các nước khác thì không. Nhưng Liên Xô đã tan rã từ lâu và chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới.

(We understand the important historical relationship that Vietnam had with the Soviet Union. The Soviet Union helped Vietnam in times of need when others did not. But the Soviet Union is long gone and we are in a new era)

– Xét về mặt khoảng cách địa lý, Việt Nam đương nhiên có những lợi ích riêng và một số quan điểm khác với chúng tôi ở châu Âu. Nhưng trong thời điểm khủng hoảng này, tất cả chúng ta phải tập trung vào câu hỏi căn bản là liệu có biện minh được cho việc Nga, một nước lớn, bắt nạt và xâm lược nước láng giềng Ukraine để cố gắng vẽ lại các ranh giới trên bản đồ, đi ngược lại các quy tắc quốc tế hay không? Việt Nam liệu có được lợi ích khi thế giới được cai trị bằng logic đó hơn là bằng luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình?  

(Given the geographical distance, it is natural that Vietnam has its own interests and some different viewpoints to those of us in Europe. But in this time of crisis we must all focus on the fundamental question of whether it is justified for Russia, a big country, to bully and invade its neighbour Ukraine, in order to try and redraw boundaries on the map against international rules? Is it in Vietnam’s interests for the world to be ruled by that logic rather than international law and peaceful settlement of disputes)

– Cũng giống như người dân châu Âu, người dân Việt Nam không may mắn khi biết quá rõ chiến tranh là như thế nào. Việt Nam, cũng như châu Âu, đã nếm trải nỗi đau khổ của những thường dân vô tội và biết rằng tại sao việc đấu tranh cho quyền tự do và giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia mình là vô cùng quan trọng. Việt Nam, cũng như châu Âu, hiểu rất rõ những gì mà người dân Ukraine đang phải trải qua. 

(Like people in Europe, the people of Vietnam unfortunately know too well what war is like. Vietnam, like Europe, has experienced the suffering of innocent civilians and knows why it is so important to fight for freedom and to uphold the sovereignty and territorial integrity of their nation. Vietnam, like Europe, understands very well what the people of Ukraine are going throug.

………..

Đại sứ Vương quốc Anh tại VN – Gareth Ward