NẾU KHÔNG CÒN BIÊN CHẾ.

0
0
Trung Tran
(Tặng thầy cô giáo cắm bản)

Nếu không còn biên chế
Em có về với anh
Cuộc đời này vẫn thế
Tuổi trẻ, gì chả xanh!

Tuổi trẻ mình gửi hết
Vào núi rừng xa xăm
Vào những con đường chết
Và gió bấc căm căm!

Phần lớn vì em nhỏ
Phần nhỏ vì gia đình
Vượt lên ngàn gian khó
Em nướng sạch tươi xinh!

Đồng lương vừa xe hỏng
Đồng lương vừa đổ xăng
Đồng lương xoay chong chóng
Hỏi còn gì nữa chăng?

Bỏ cha tàn mẹ phế
Bỏ phố phường… nhẹ tênh
Biệt xứ vì biên chế
Sau này đỡ chông chênh…
*
Mới nghe người ta kháo
Em khóc lụt non ngàn
Bấy nay toàn rau cháo
Đổi một lần mộng tan!

Nếu không còn biên chế
Em có về với anh
Hay lại ngồi chan lệ
Vào núi rừng rực xanh!

(Đức Lợi)