Khảo sát về đề xuất tăng thuế VAT

0
9

Trên báo Dân trí, một cuộc khảo sát về đề xuất tăng thuế VAT từ 10% lên 12% vào năm 2019 của Bộ Tài chính, kết quả có đến 98,47% người tham gia khảo sát không đồng ý.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu và phản ánh đúng suy nghĩ của người dân. VAT là thuế gián thu, hiểu nôm na là khi mua hàng người dân đang phải đóng 10% giá trị món hàng cho nhà nước. Với đề xuất của Bộ Tài chính, số tiền người dân phải đóng tăng thêm 20%. Trong lúc còn đang phải thắt lưng buộc bụng, giật gấu vá vai, chắt bóp từng đồng, chẳng mấy người muốn bị móc túi ngày một nhiều hơn.

Tôi rất hiểu trong bối cảnh ngân sách khó khăn, sớm muộn gì họ cũng tăng cường moi tiền từ túi nhân dân. Với tình hình hiện nay, tôi không chấp thuận với đề nghị tăng thuế của Bộ Tài chính.

Tôi chỉ đồng ý trong trường hợp sau đây:

1. Chính phủ có cam kết đến năm 2019, thu nhập của người dân tăng thêm tối thiểu 20%. Nếu thu nhập trung bình không tăng thêm tối thiểu 20%, thì không được phép tăng thu VAT từ 10% lên 12%.

2. Chính phủ phải cam kết cắt giảm số cán bộ công chức làm việc không hiệu quả, ăn bám vào ngân sách. Đến năm 2019, phải cắt giảm được 20% và trong tương lai phải tiếp tục cắt giảm.

3. Chính phủ cần cam kết cắt giảm chi tiêu công. Đến năm 2019, chi tiêu bằng tiền ngân sách, gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển đều phải giảm tối thiểu 20%. Tất nhiên, không giảm bằng cách thu hẹp uy mô, mà giảm những khoản thất thoát, lãng phí, tăng cường hiệu quả đầu tư.

4. Chính phủ phải cam kết năm 2019 chấm dứt tình trạng cả rừng thủ tục hành chính hành doanh nghiệp. Phải tinh giản mọi khâu kiểm soát hành chính để đạt được kết quả chi phí cho các khâu hành chính của doanh nghiệp phải giảm tối thiểu 20%.

5. Chính phủ phải có cam kết chống thất thoát từ hoàn thuế VAT, phải có con số cụ thể vào năm 2019, giảm được bao nhiêu số thuế thất thoát này. Đồng thời, phải có cam kết phải chống chuyển giá với những con số rất cụ thể.

6. Chính phủ phải có cam kết chống tham nhũng. Các vụ tham nhũng, lãng phí bị phanh phui, nhất thiết phải thu hồi lại được tiền tham nhũng. Đồng thời, đến năm 2019, phải công khai trước toàn dân một cơ chế kiểm soát quyền lực để chặn đứng tội phạm tham nhũng ngay từ trong trứng nước!

Nếu cam kết làm được những điều này, thì tôi tin nhân dân sẽ chấp nhận cho tăng thuế. Tuy nhiên, làm được như vậy thì cần gì tăng thuế nữa!?