HỘI LUẬN “VIỆT NAM & 70 NĂM TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN”

0
42

Để kỷ niệm 70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, đảng Việt Tân trân trọng kính mời mọi người cùng tham dự chương trình hội luận Việt Nam & 70 Năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được thực hiện và phát sóng trực tuyến (livestream) trên trang Facebook Việt Tân (facebook.com/viettan) vào lúc 10 giờ sáng Việt Nam Chủ Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018. (Xin xem bản đối chiếu giờ các nơi ở đoạn dưới).
Thành phần diễn giả:

– Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng Việt Tân
– Luật sư Lê Công Định, Cựu tù nhân lương tâm
– Ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Cựu tù nhân lương tâm
– Linh mục Đặng Hữu Nam, chánh xứ Mỹ Khánh, Nghệ An