Các TNLT bị xét xử từ 2020 – 2022

0
22
   

Trương Duy Nhất

Nhà báo

Sùng A Sính

Cộng đồng Mông đạo Chúa

Lầu A Lềnh

Cộng đồng Mông đạo Chúa

Nguyễn Thị Kim Phượng

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Lương Thị Thu Hiền

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Lê Ngọc Thành

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Nguyễn Năng Tĩnh

Giảng viên

Trương Dương

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Chung Hoàng Chương

Doanh nhân

Phan Công Hải

Blogger

Bùi Mạnh Tiến

Tài xế

Đặng Thị Huệ

Giảng viên

Mã Phùng Ngọc Phú

Facebooker

Nguyễn Văn Nghiêm

Facebooker

Nguyễn Trung Lĩnh

Hội Anh Em Dân Chủ

Đặng Toàn Trung

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Nguyễn Quốc Đức Vượng

Facebooker

Trần Thị Ánh Hoa

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Đặng Quang Khánh

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Nguyễn Hoàng Trung Kiên

Nhà hoạt động

Đỗ Thế Hóa

Thành viên Hiến Pháp

Trần Thanh Phương

Thành viên Hiến Pháp

Đoàn Thị Hồng

Thành viên Hiến Pháp

Hoàng Thị Thu Vang

Thành viên Hiến Pháp

Lê Quý Lộc

Thành viên Hiến Pháp

Ngô Văn Dũng

Thành viên Hiến Pháp

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Thành viên Hiến Pháp

Hồ Đình Cương

Thành viên Hiến Pháp

Bùi Thị Nối

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Nguyễn Văn Quân

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Lê Đình Uy

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Lê Đình Quang

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Bùi Thị Đực

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Nguyễn Thị Bét

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Nguyễn Thị Lụa

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Trần Thị La

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Bùi Văn Tiến

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Nguyễn Văn Duệ

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Lê Đình Quân

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Bùi Văn Niên

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Bùi Văn Tuấn

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Trịnh Văn Hải

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Nguyễn Xuân Điều

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Mai Thị Phần

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Lê Thị Loan

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Đào Thị Kim

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Nguyễn Văn Trung

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Lê Đình Hiến

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Bùi Viết Tiến

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Nguyễn Thị Dung

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Trần Thị Phượng

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Huỳnh Văn Đẹp

Cộng đồng Khmer Krom

Thị Bích

Cộng đồng Khmer Krom

Tiên Đàm

Cộng đồng Khmer Krom

Tiến Nam

Cộng đồng Khmer Krom

Trần Đức Thạch

Hội Anh Em Dân Chủ

Huỳnh Anh Khoa

Facebooker

Nguyễn Đăng Thương

Facebooker

Trần Trọng Khải

Facebooker

Phạm Chí Dũng

Hội nhà báo độc lập Việt Nam

Nguyễn Tường Thụy

Hội nhà báo độc lập Việt Nam

Lê Hữu Minh Tuấn

Hội nhà báo độc lập Việt Nam

Nguyễn Văn Nhanh

Facebooker

Đinh Thị Thu Thủy

Facebooker

Lê Đình Công

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Lê Đình Chức

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Bùi Viết Hiểu

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Nguyễn Văn Tuyến

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Lê Đình Doanh

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Nguyễn Quốc Tiến

Nhà hoạt động đất Đồng Tâm

Vũ Thị Kim Phượng

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Lê Văn Lạc

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Nguyễn Thị Kim Duyên

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Lê Văn Sang

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Trần Nguyên Chuân

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Vũ Tiến Chi

Facebooker

Nguyễn Thị Cẩm Thúy

Giảng viên

Ngô Thị Hà Phương

Facebooker

Lê Viết Hòa

Facebooker

Lê Văn Hải

Facebooker

Lê Thị Bình

Facebooker

Trần Thị Tuyết Diệu

Nhà báo

Cấn Thị Thêu

Nhà hoạt động đất đai

Trịnh Bá Tư

Nhà hoạt động đất đai

Đặng Hoàng Minh

Facebooker

Phạm Chí Thành

Nhà báo

Trần Hoàng Minh

Facebooker

Nguyễn Văn Lâm

Facebooker

Nguyễn Thị Thủy

Luật sư

Trần Hữu Đức

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Ngô Công Trứ

Chính phủ quốc gia VN lâm thời

Trương Châu Hữu Danh

Báo Sạch

Lê Thế Thắng

Báo Sạch

Trần Quốc Khánh

Blogger

Đoàn Kiên Giang

Báo Sạch

Đoàn Kiên Giang

Báo Sạch

Nguyễn Phước Trung Bảo

Báo Sạch

Nguyễn Thanh Nhã

Báo Sạch

Quách Duy

UBND TP HCM

Nguyễn Trí Gioãn

Facebooker

Phạm Đoan Trang

Nhà báo

Đỗ Nam Trung

Nhà hoạt động

Lê Chí Thành

Blogger

Bạch Hùng Dương

NGO

Mai Phan Lợi

NGO

Đặng Đình Bách

NGO

Nguyễn Bảo Tiên

Tài xế

Lê Văn Dũng

Blogger

Phan Bùi Bảo Thy

Nhà báo

Lê Anh Dũng

Doanh nhân

Lê Minh Tài

Tài xế

Lê Thị Thu Hương

Nhà báo

Đinh Văn Hải

Facebooker

Y Wô Niê

Nhà hoạt động

Trần Hoàng Huấn

Facebooker

Phùng Thị Nga

Blogger

Nguyễn Duy Linh

Facebooker

Ngụy Thị Khanh

NGO

Phan Hữu Điệp Anh

Facebooker

Nguyễn Đức Hùng

Facebooker

Nguyễn Hoài Nam

Nhà báo

Lê Anh Hùng

Nhà báo

Phạm Tấn Hòa

Facebooker

Lê Mạnh Hà

Blogger

Đặng Như Quỳnh

Blogger

Lê Thanh Nhị Nguyên

Tịnh Thất Bồng Lai

Cao Thị Cúc

Tịnh Thất Bồng Lai

Lê Thanh Trùng Dương

Tịnh Thất Bồng Lai

Lê Thanh Nhất Nguyên

Tịnh Thất Bồng Lai

Lê Thanh Hoàn Nguyên

Tịnh Thất Bồng Lai

Lê Tùng Vân

Tịnh Thất Bồng Lai

Bùi Văn Thuận

Hội Anh Em Dân Chủ

Vũ Thị Kim Hoàng

Blogger

Nguyễn Thái Hưng

Blogger

Trịnh Bá Phương

Nhà hoạt động đất đai

Nguyễn Thị Tâm

Nhà hoạt động đất đai

Phan Văn Phú

Facebooker

Nguyễn Như Phương

Facebooker

Lê Trọng Hùng

Nhà báo
Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here