0
3
Đà Nẵng đã họp thống nhất hình thức xử lý kỉ luật đối với những cá nhân có liên quan trong kết luận của Uỷ ban kiểm tra Trung ương. Ảnh: T.S
Việc thông báo cụ thể hình thức kỷ luật cụ thể sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Ngày 27-9, Thành uỷ Đà Nẵng đã họp Ban Chấp hành Đảng bộ TP lấy ý kiến, bỏ phiếu thống nhất hình thức kỉ luật đối với Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch TP sau kết luận của Uỷ ban kiểm tra Trung ương.

Sau khi Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng thống nhất hình thức kỷ luật nói trên, sẽ gửi ra Uỷ ban kiểm tra Trung ương và có thông báo cụ thể trong những ngày tới.

Đà Nẵng đã họp thống nhất hình thức xử lý kỉ luật đối với những cá nhân có liên quan trong kết luận của Uỷ ban kiểm tra Trung ương. Ảnh: T.S

Việc tổ chức họp và đưa ra hình thức kỉ luật đối với lãnh đạo TP Đà Nẵng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP chủ yếu vẫn mang tính tham khảo, bởi Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục xem xét cho ý kiến kết luận hình thức kỉ luật cuối cùng.

Theo quy trình xử lý, trước đó kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương đã được công bố cho tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm tại Thành uỷ Đà Nẵng. Sau đó, các cá nhân liên quan tiến hành kiểm điểm từ dưới chi bộ lên rồi trình tổ chức Đảng cấp có thẩm quyền xem xét quyết định hình thức kỷ luật.

Trường hợp ủy viên Trung ương Đảng, sẽ do Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành trung ương xem xét. Dự kiến Hội nghị Trung ương 6 diễn ra đầu tháng 10 tới.