Một số hình ảnh sau cơn bão ở miền Trung 16/9/2017

0
7

Video của Nguyễn Lân Thắng và nhóm No-U thiện nguyện.

Một số hình ảnh ngày hôm nay ở miền Trung 16/9/2017

Posted by Nguyen Lan Thang on Saturday, September 16, 2017