Chính phủ Ba Lan từ chối chăm sóc các tượng đài Hồng quân Liên Xô

0
0
SPUTNIK

Ông ta cho rằng các tượng đài thời Liên Xô không được bảo vệ bởi luật pháp và thỏa thuận quốc tế. Phía Ba Lan sẽ chỉ chăm sóc khu mộ các quân nhân, còn đài tưởng niệm không thuộc trách nhiệm của họ. Số phận các tượng đài này sẽ do chính quyền thành phố quyết định.

Trước đó, Tổng thống Ba Lan đã ký sửa đổi luật cấm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, cho phép phá dỡ các công trình tưởng niệm từ thời Xô viết. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng tài liệu như vậy là sự khiêu khích thái quá và sẽ gây ra nhiều hậu quả