Blogger Mẹ Nấm bị chuyển trại trước Tết

0
852
Bé Nấm và em
Blogger Mẹ Nấm vừa bị chính quyền Việt Nam chuyển đến trại giam số 5 Thanh Hóa, gây khó khăn cho việc thăm tù, theo tin từ gia đình. Xem thêm: https://bit.ly/2BUkupg

Blogger Mẹ Nấm bị chuyển trại trước Tết

Blogger Mẹ Nấm vừa bị chính quyền Việt Nam chuyển đến trại giam số 5 Thanh Hóa, gây khó khăn cho việc thăm tù, theo tin từ gia đình. Xem thêm: https://bit.ly/2BUkupg

Posted by VOA Tiếng Việt on Monday, February 12, 2018