BAO LÂU… .

  0
  291
  bao lâu mới lại tháng giêng

  để môi mắt hót vành khuyên bên người
  mái xanh ngói cánh phơi lười
  nghiêng hoa thơm hé biếc cười màu thơ
  nghe lay nhè nhẹ gió tơ

  hỏi bao lâu giấc ngủ mơ hóa thành

  chiều thôi ngơ ngác len mành
  bình minh lộc lá đợi nhành yêu đương
  dậy thì đóa cội mềm hương
  giấu làm sao hết nỗi thương khôn vời

  còn bao lâu nữa hai đời

  thôi biền biệt xẻ đôi trời chia phôi
  chỗ nằm sẽ chẳng mồ côi
  buồn không chốn đậu sông trôi muộn phiền
  bờ giăng mấy thảm mây hiền

  đón tầm xuân nhánh chim chuyền bao lâu… .