TQ yêu sách cái gì ? VN yêu sách cái gì ? Lý lẽ (phản biện) bên nào thuyết phục ?

0
84
Trao đổi giữa chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam và Trung Quốc về Biển Đông

Kèm theo đây là thư trao đổi giữa hai hội luật gia VN và TQ về Biển Đông. Tài liệu này được trang Nghiên cứu quốc tế đăng lên hôm qua. Tôi xin phép được chuyển lên đây để độc giả tham khảo. Hy vọng mọi người từ đây nắm vững được “chuyện của nước mình”.

TQ yêu sách cái gì ? VN yêu sách cái gì ? Lý lẽ (phản biện) bên nào thuyết phục ?

Những ý kiến của tôi từ trên 15 năm trước : cốt lõi tranh chấp giữa VN và TQ về Biển Đông là vấn đề “chủ quyền”. Ý kiến này được tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vì đây không những là một “sự thật lịch sử” mà còn là một “thực tế pháp lý”. Độc giả thử đọc các lá thư kèm theo sẽ thấy thực chất của tranh chấp VN và TQ là đúng y như vậy.

Học giả VN không thể sử dụng “nội công đà điểu” để cắm đầu vô cát lẫn tránh. Họ có thể “phản biện” được các lý lẽ của tôi bằng các phương cách xuyên tạc. Nhưng họ không thể tránh được những điều TQ đã và đang làm trên trường quốc tế. Họ cũng không thể sử dụng chiêu thức “chụp mũ Hán nô” cho những người khác ý kiến của mình. Bởi vì trên thục tế là TQ (tức người Hán) đã và đang lấn lướt VN trên mọi phương diện.

Ba bức thư trao đổi của hai hội luật gia VN và TQ kèm theo đây cho ta thấy sự trầm trọng của vấn đề. Nay mai tôi sẽ trở lại nội dung của các bức thư này để phân tích xem bên nào có lý ?

Tục ngữ VN có câu “ăn cây nào rào cây nấy”. Học giả VN cần bết rằng hột gạo họ ăn trong miệng là đến từ tiền thuế của dân chớ không phải do đảng CSVN ban bố. Điều mà họ cần bảo vệ là quyền và lợi ích của dân tộc VN chớ không phải lợi ích của đảng CSVN.

Lợi ích của đảng CSVN là dằn co với TQ để câu giờ. Các mỏ dầu cận bờ đã cạn kiệt thì họ lần mò ra các mỏ xa bờ để khai thác. Học giả VN phải làm đủ mọi cách để kéo dài thời gian, sao do tiền dầu khai thác tiếp tục vô túi đảng. Từ 75 đến nay dầu khí thu vào có cả ngàn tỉ đô la. Thôn quê miền Nam không có cái giếng nước ngọt, không có tới cây cầu qua sông. Trong khi đường cao tốc thì không có. Tiền khai thác dầu đi đâu ?

Khi các mỏ dầu cạn kiệt lúc đó thì họ sẽ “buông”. Biển Đông lúc đó thuộc về ai thì họ cũng không quan tâm.

Nhưng TQ họ không ngu. Vụ cho tàu bè quần ở vùng biển EEZ của VN, không chỉ ở bãi Tư chính, cho thấy họ sẽ đưa giàn khoan tới khai thác, khi có cơ hội. Và họ cũng cấm chỉ VN khai thác các mỏ dầu khí xa bờ. Ở điểm này lợi ích của TQ và của dân tộc VN lại trùng hợp. Đảng CSVN không khai thác được bây giờ thì các túi dầu vẫn còn đó.

Điều lo ngại của dân tộc VN là, không ăn được một mình thì đảng CSVN sẽ kêu gọi đảng CSTQ vào ăn chung. Trên giấy tờ thì thủ tục đó gọi là “gác tranh chấp, cùng khai thác”.

Thách đố của những người Việt yêu nước (hơn yêu đảng) là ngăn cản cái gọi là “hợp tác khai thác chung” giữa VN và TQ.

https://drive.google.com/file/d/18KiobHOGvYsSOSSRMtN3SW_M88-1DBoE/view?fbclid=IwAR1ZrRomJJzg16rqcPJ_rLv8fB7UEpvhDg0D2w76L41vgcEQlG29LDU2oxw