NÓI VỚI ÔNG TRỌNG VÀ 200 TINH HOA CỦA ĐẢNG

0
244
Huynh Ngoc Chenh
 
Trong đống chữ nghĩa rối rắm, tù mù, đầy những dấu phẩy và chấm phẩy trong đoạn văn dưới đây của ông Nguyễn Phú Trọng nói về tính hội nhập và tính hiện đại của cái gọi “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” có thể biên tập gọn gàng lại như sau:
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của VN có tính hiện đại và hội nhập quóc tế là nhờ có ba yếu tố sau: 1/kế thừa tinh hoa nhân loại kết hợp với thực tiễn 30 năm đổi mới của VN. 2/ có hệ thống pháp luật và cơ chế điều chỉnh. 3/ có nhà nước điều hành phù hợp theo thông lệ quốc tế.

Khi hiểu ra được cái ý đó của ông Trọng (cũng là của 200 tinh hoa của đảng CS) thì tui mới té ngửa ra rằng, theo lý luận của các ông, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của VN chẳng khác chi hết với nền kinh tế thị trường không định hướng XHCN của bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
Vì nền kinh tế thị trường nào lại không kế thừa chọn lọc của nhân loại, không kết hợp với thực tiễn phát triển với mỗi nước, không được điều chỉnh bởi pháp luật và không có nhà nước điều hành phù hợp với thông lệ làm ăn của thế giới? Cái ấy cứ tự nhiên hình thành, tự nhiên phải có chứ chẳng cần quái chi đến mớ lý luận tù mù và hổ lốn của các ông. Chẳng hạn nhà nước các ông ra luật và điều hành thương mại không phù hợp với thông lệ quốc tế thì làm sao các ông xuất khẩu hàng ra, làm sao các ông nhập hàng vào…

Thực ra nền kinh tế TT định hướng XHCN của các ông có cái rất khác với thiên hạ đấy, khác quá quái dị nên các ông không muốn huỵch tẹt ra. Đó là đất đai thuộc sở hữu của đảng các ông (mà các ông giấu dưới mỹ từ sở hữu toàn dân), kinh tế quốc doanh là chủ đạo và quan trọng là lực lượng làm ra sản phẩm là những người công nhân bị triệt tiêu quyền đấu tranh cân bằng với giới chủ khi họ không được phép lập ra công đoàn của chính họ.
Vì sự khác biệt quái dị đó mà tham nhũng phát sinh không thể nào ngăn chặn được, kinh tế VN sau 30 năm hội nhập vẫn còn rối loạn tù mù, và đất nước bị đánh giá là không chịu phát triển.

Tui tin rằng 200 ông tinh hoa của đảng cũng chẳng hiểu chút gì về những gì ông tiến sĩ Trọng viết ra, vì nếu hiểu thì các ông đã không để cái đống chữ tù mù ấy xuất hiện chèm bẻm trên văn kiện cao quý của đảng vĩ đại các ông.
https://huynhngocchenh.blogspot.com.au/…/noi-voi-ong-trong-…