AI CHE GIẤU TỘI PHẠM?

0
1076

Lê Công Định

Đọc lại Điều 313 về tội che giấu tội phạm và Điều 314 về tội không tố giác tội phạm của Bộ luật hình sự hiện hành, mới thấy ông Nguyễn Phú Trọng và toàn bộ Uỷ viên Ban chấp hành trung ương đảng cầm quyền cần phải bị khởi tố ngay lập tức.

Lý do là vì họ vừa họp kỷ luật cách chức ông Đinh La Thăng về những hành vi vi phạm hoàn toàn hội đủ các yếu tố cấu thành tội phạm của những tội danh trong phạm vi áp dụng của hai Điều 313 và 314 nói trên.

Tuy nhiên, cho đến nay, sau khi hội nghị trung ương 5 kết thúc, họ không những không tố giác tội phạm để cơ quan điều tra khởi tố vụ án và khởi tố bị can, mà còn che giấu tội phạm trong Ban kinh tế trung ương và Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan điều tra nghĩ sao? Có nên bỏ lọt tội phạm trong trường hợp nói trên không? Hay đó là băng nhóm tội phạm được Hiến pháp thừa nhận nên mặc nhiên có quyền tồn tại và hành động ngoài vòng pháp luật?
FB Lê Công Định