Chiến thắng của lương tri loài người và lá phiếu trắng nhục nhã của Việt Nam

1
7
Đại hội đồng Liên Hiệp quốc bỏ phiếu

13/10/2022

Kim Văn Chính

Đại hội đồng Liên Hiệp quốc đã bỏ phiếu. 143 phiếu thuận; 4 phiếu chống, cộng Nga là 5; 35 phiếu trắng, trong đó có Việt Nam. Nghị quyết được thông qua.

Đại hội đồng Liên Hiệp quốc bỏ phiếu

LỜI BÀN:

Trong đối nội, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất hiểu việc bỏ phiếu công khai danh tính. Trong chi bộ hoặc tổ dân phố, khi “số đông” đã thống nhất theo hướng đồng ý một quyết định nào đó, mà có ai đó bỏ phiếu chống hoặc trắng về sau chi bộ hoặc tổ dân phố họ thành kiến, gây khó dễ, thậm chí lấy việc bỏ phiếu không đồng thuận với chi bộ, với bà con khối phố làm bằng chứng để đối xử chẳng ra gì với người khác chính kiến đó.

Vậy mà trong tình huống phản đối Nga xâm lược và sáp nhập bất hợp pháp các vùng chiếm đóng thuộc đất Ukraine, Việt Nam bỏ phiếu trắng. Hệ lụy của việc này về sau rất tai hại cho Việt Nam, bất kể “mối lợi” của bỏ phiếu trắng lớn đến mức nào.

Đơn cử, các nước đang muốn cô lập Nga, buộc Nga chấm dứt chiến tranh xâm lược các nước láng giềng, họ sẽ coi Việt Nam là nước đồng lõa cấp 2 với Nga (cấp 1 là 4 nước bỏ phiếu chống), không còn coi trọng Việt Nam và “tốt” với Việt Nam như trước.

Đại hội đồng Liên Hiệp quốc bỏ phiếu

Hoặc đến khi Liên Hiệp quốc ra quyết định lên án Trung Quốc sử dụng trái phép Hoàng Sa, Trường Sa và vùng biển chủ quyền Việt Nam thì làm sao Việt Nam vận động được họ bỏ phiếu theo ý chí của mình?

Cũng cần nhớ, Việt Nam mới hôm qua được Liên Hiệp quốc bầu và rất tự hào là thành viên “Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp quốc”. Trong khi vấn đề xâm lược, tàn phá, bắn giết và sáp nhập trái phép cả một vùng lãnh thổ lớn ở Đông và Nam Ukraine là đại vấn đề nhân quyền mà lương tri loài người phải lên tiếng bảo vệ lẽ phải, lên án và đấu tranh chống kẻ xâm lược và phát xít Nga.

Hỡi ôi, Chính phủ Việt Nam ta hiện nay là “con hủi”, biết ánh sáng mà không dám bước ra, hay não trạng đã đến hồi không biết đâu là lương tri loài người, hay vẫn bị kẻ bên ngoài dắt mũi?