VỌNG ĐỘNG TÔI

0
5
Nhà thơ Du Tử Lê  Hình: Hạnh Tuyền

Du Tử Lê

biển tôi có thịt da người

có trăm con sóng vỗ hoài ghềnh, khuya

có đêm giọt lệ đầm đìa

khóc trong bóng tối, khóc kề mái, sương 

rừng tôi có luống ngô đồng

có hương tóc cũ có giường chiếu, xưa

có chăn, gối lạnh, tôi thừa

có… như vẫn đó, người nào ngọt “thưa” 

mưa tôi buồn mấy trăm mùa

bồi năm tháng cũ, lở bờ bãi, vui

nhớ em chết một ghế ngồi

ủng tôi trời mụ mấy đời cư tang 

tôi về một cõi hoang mang

hàm răng thô bạo xé tan nụ hồng

xót em tiếng: “dạ, vâng” còn

ẩn trong vóc ốm một hồn miệt khinh 

huyệt tôi đã lấp từng phần

ở xa em cũng chả cần thắp hương.

Du Tử Lê 

Hình: Hạnh Tuyền