VẬN MỆNH DÂN TỘC

1
21
   

Huỳnh Thị Tố Nga

Dân Tộc – Hai từ đơn giản nhưng đã gánh trên vai sức nặng ngàn cân. Để có khái niệm về dân tộc, con người sống trong cộng đồng xã hội đó đã phải trải qua hàng nghìn năm, với bề dày văn hóa, lịch sử, hình thành từ mỗi ý thức cá nhân cho đến sự kết nối thành một giềng mối xã hội. 

Bởi vì có sự khác nhau về chủng tộc, phong tục tập quán, về văn hóa bản địa, ngôn ngữ, chữ viết mà cộng đồng rộng lớn sẽ phân chia thành những cộng đồng nhỏ hơn, có cùng những đặc điểm ở trên để hình thành nên những quốc gia, hay gọi thân thương hơn là dân tộc! 

Mỗi quốc gia, phát triển dựa vào điều kiện nội tại của mình, đồng thời có sự giao lưu, trao đổi và đồng thuận về những giá trị nhân quyền, văn minh để cùng nhau tồn tại. 

Như vậy, giữa mỗi quốc gia sẽ có những giá trị chung và riêng. Để cho giá trị chung và riêng này tồn tại độc lập nhưng vẫn có sự liên kết là điều không phải đơn giản, nó phụ thuộc vào bản lĩnh, lập trường, đường lối khôn khéo, anh minh của bộ máy điều hành quốc gia. Vì do tính đa nguyên tự nhiên tồn tại ở mỗi con người, nên đồng thời trong mỗi quốc gia, sẽ tồn tại nhiều tầng lớp với sự nhận thức và khả năng khác nhau, cho nên sự hình thành cấu trúc phân tầng xã hội cũng sẽ xảy ra đối với công dân và cả bộ máy điều hành đất nước.

Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do tổ chức diễn đàn ngay công viên trước Dinh Độc Lập.

Nói vậy để hiểu rằng, muốn vận hành một quốc gia với cấu trúc phân tầng đa nguyên, thì bộ máy điều hành cũng phải có tính đa nguyên tương ứng. Lấy nền tảng cốt tủy là tính nhất nguyên của con người, là những đặc điểm chung nhất của loài người, dựa trên quy chuẩn bảo vệ tối đa quyền con người, quyền công dân, hiểu được luật tắc và đạo lý (cương thường), sự phát triển của loài người, để hòa hợp với thế giới tự nhiên và phát triển xã hội. Từ đặc điểm chung (nhất nguyên) của con người, lại hiểu được con người có tính đa nguyên tự nhiên như đã nói ở trên để hình thành bộ máy vận hành xã hội, lèo lái quốc gia phù hợp với các đặc điểm trên, trong nhất nguyên có đa nguyên và ngược lại. Nếu quốc gia nào cũng điều hành theo nguyên tắc này thì sẽ không còn khái niệm độc tài, ôm trọn quyền lực rồi gây ra bao cảnh áp bức, bất công cho con người. 

Mỗi dân tộc sẽ có vận mệnh của dân tộc đó. Nó là sự tự tôn dân tộc, sự tiếp nối, truyền thừa những tinh hoa của tiền nhân đồng thời loại bỏ những giá trị không còn phù hợp với thời đại. Vậy thì, sẽ không có khái niệm “cộng đồng chung vận mệnh”.

Điếu Cày cùng những người bạn mặc đồ đen để tang Hoàng Sa, đứng cao trên thềm Nhà Hát Lớn Sài Gòn ngực áo mang biểu tượng những vòng tròn Olympic Pekin 2008 chỉ là hình những chiếc còng sắt, tay giương cao bảng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam”

Giữa những giá trị chung đặc định về con người, giữa các quốc gia với nhau đã có những quy ước chung để thực thi các giá trị đó, thì ngược lại, đặc trưng riêng của mỗi quốc gia là dân tộc. Quốc gia, dân tộc không thể nào lẫn lộn với quốc gia, dân tộc khác, ngoại trừ có sự sát nhập lại với nhau. 

Vận mệnh của dân tộc nào, dân tộc đó phải gánh lấy, đó là trách nhiệm. Con người có tính đa nguyên, xét rộng lớn hơn thì thế giới sẽ có tính đa nguyên tương ứng. Một khi sinh vật còn tồn tại trong thế giới này với tất cả các khái niệm đều là nhị nguyên, có sự so sánh và phân biệt thì phải chấp nhận tính đa nguyên này. 

Vậy nên, trừ phi trái đất sụp đổ, nếu không thì thế giới này sẽ mãi tồn tại với kết cấu đa nguyên tự nhiên không bao giờ thay đổi. Nếu ai đề xướng chủ thuyết “thế giới đại đồng” thì cho thấy rằng thế lực đó đang muốn thống trị thế giới và muốn làm u mê con người.

HUỲNH THỊ TỐ NGA

Dec 14, 2023

Advertisement
   

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here