VỀ BÊN CHÚA

0
8
Cẩm Khê

Phan Kim Khánh

Giữa dòng đời lợi danh

Ta tìm về bên Chúa

Thấy đích đến đời mình

Lợi danh nhiều vô nghĩa

Giữa dòng đời phi nghĩa

Ta tìm về bên Chúa

Lời Ngài lúc khổ hình

Thêm sức tìm công chính

Giữa dòng đời vội vã

Ta tìm về bên Chúa

An yên cùng lời kinh

Vội vã để làm chi

Giữa dòng đời tranh chiến

Ta tìm về bên Chúa

Yêu thương và tha thứ

Cội nguồn xây Hòa Bình

Giữa những lúc sợ hãi

Ta tìm về bên Chúa

Có Ngài bên giúp sức

Ta còn sợ chi đâu

Giữa dòng đời hôm nay

Được mất để làm chi

Hãy tìm về bên Chúa

Sống một đời an yên……..!

– Viết tại trại Nam Hà 25/12/2020 –