TUỔI TRẺ VÀ TRÁCH NHIỆM QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC:

0
172
Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang bị bắt vì điều 88.

 

Để duy trì quyền lãnh đạo độc tôn, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra những biện minh lừa dối khác và để ru ngủ, làm yên lòng một số người Việt ở trong nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ca tụng và tự khen mình là đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, xã hội văn minh và dân chủ, nhưng thật sự nhiều người đã nhận ra rằng đó chỉ là một sự lừa dối và bịp bợp nhằm duy trì một chế độ độc tài tại VN.
Đảng Cộng sản độc tài vẫn dùng chính sách nhồi sọ chủ nghĩa CS vào những thế hệ trẻ , hủy hoại nhận thức tự do dân chủ và đa nguyên,vì vậy nhiều người Việt chưa nhận thức đúng cũng không thấy cái sai của mình, không thể phân biệt được tốt xấu trong một chế độ độc tài,. Xã hội hiện nay tại Việt Nam cũng còn rất nhiều người cuồng tín, những người đã thấy, đã nhận biết sai lạc, nhưng vì quyền lợi cá nhân nhằm cho mục đích riêng tư, vẫn một mực tôn thờ Chủ nghĩa Cộng sản những người đó chủ yếu là cán bộ đảng viên tham nhũng, thiếu khả năng và phẩm chất của một con người, họ cũng đang tìm cách giành giật , mạnh ai người đấy sống .Hiện nay đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang mật hết ý chí và sức sống của một tập thể.

Trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam chúng ta, sau bao nhiêu năm dưới chế độ độc tài trong đó mọi sinh hoạt chính trị đều bị đàn áp và trù dập, nhiều người dân chủ đã lập ra chính đảng hoặc tham ra các đảng phái đã bị bắt bớ, tù đày như LS Lê Quốc Quân, Đinh Nguyên Kha,Nhạc sĩ Việt Khang Mục Sư Nguyễn Văn Lý, Bùi Thị Minh Hằng. Tạ Phong Tần .v.v, sự hội nhập vào thế giới hiện đại ngày nay các chính đảng cần được khai sinh, khuyến khích và nuôi dưỡng. Các chính đảng là yếu tố không thể thiếu cho một đất nước, vì thế đất nước Việt Nam cần phải xóa bỏ chế độ độc tài, và khuyến khích tạo điều kiện cho các bạn trẻ nhằm phát huy xây dựng lòng yêu nước lập các chính đảng được phép hoạt động nhằm xây dựng đất nước ngày càng phát triển lớn mạnh.

Chúng ta đã biết Chủ nghĩa Xã hội và sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước tụt hậu so với thế giới, là lực cản đưa đất nước đi lên, vậy nên tuổi trẻ ngày nay phải làm sao quy tụ được mọi thành phần trong xã hội, đoàn kết đấu tranh dẹp tan lực cản này, khi ấy tuổi trẻ ngày nay mới xứng đáng được đời sau noi gương . Tuổi trẻ ngày nay cố gắng học tập, tích lũy kiến thức, học hỏi điều hay lẽ phải, làm những điều đúng đắn, để lại những thành quả tốt đẹp cho thế hệ mai sau, đưa đất nước trở thành cường quốc, thì chắc chắn thế hệ này sẽ được ghi vào lịch sử Việt Nam.
Kiên Trung
17/06/2015

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản