TRUNG QUỐC VỪA CHƠI MỘT VỐ NGOẠI GIAO MÀ TA KHÔNG BIẾT

  0
  1238
  Tễu Blog

  Minh Giang

  Hội đàm với TQ nhưng tên phía đại diện VN được chúng phiên âm tiếng Trung, trong khi đại diện phía chúng lại phiên âm quốc tế Anh ngữ. Bọn đểu cáng Trung Cộng luôn coi VN là một địa phương nhỏ bé của chúng.

  Cha ông ta từ xưa, khi quan hệ với TQ luôn cẩn trọng từng chút một và phải cảnh giác chúng mọi lúc mọi nơi. Nó luôn là kẻ thù đấy!.