Thành Hồ ra đạo luật cấm in ấn những tài liệu liên quan tới Formosa

0
2083
Quyet Ho

 

Thành Hồ ra đạo luật cấm in ấn những tài liệu liên quan tới Formosa – một tập đoàn âm mưu diệt chủng dân tộc ta nhưng bọn lưu manh đỏ và chính quyền Tàu – Nguỵ nhất mực bao che, thẳng tay đàn áp dân.
Ảnh : Một ngừoi bạn chụp trên tường nhà chị Ubee gởi.