Sáng nay người đi

0
11
Ảnh : Thái Hạo

Thái Hạo

Sáng nay người đi

gió thổi

mùa đông trắng trên cành

hoa lau ơi hoa lau

hạt muối mặn trong chiều

Tôi về ngang thành phố

bên những nhà mới xây

não nề hoa trắng bay

tôi về ngang đồng lúa

đòng đòng nghẹn cổ bông

Em buồn gì sáng nay

gió thổi như bão lên

phướn trắng bay rợp trời

ong bướm về bên sông

Tôi về ngang nghĩa địa

đất nằm im sâu thẳm

ai khóc ai bên làng

hoa lau như lưỡi gươm

mài gió sáng trên lưng

Người đi

châu thổ mùa đông

muối dưới chân mặn chát

vết cứa trong bàn tay

sợi chỉ trắng thêu mau

trên mi mắt cò gầy

Sáng nay 

người đi 

hoa vỡ trong gió mạnh

anh về bên nhà cũ

dòng suối xưa đã cạn

dây phơi rạch ngang trời

một dòng se sắt tím

phơi mây trắng

đầy sân…

Thái Hạo