Người Úc kỳ vọng gì ở chính phủ khi bị bắt tại ngoại quốc?

0
79
We got pulled over for speeding (Flickr Mitch Murray)

Trong phúc trình thường niên về Hoạt động Lãnh sự, Bộ ghi con số các trường hợp người dân Úc bị bắt ở hải ngoại gia tăng lên đến 1,551 người trong năm 2015-2016, với mức gia tăng là 23 phần trăm mỗi năm.

Bộ Ngoại giao cũng nhắc nhở những người Úc du lịch ở ngoại quốc là nếu bị bắt, chính phủ Úc không có nghĩa vụ hỗ trợ về mặt pháp lý.

Vậy luật Úc có giúp đỡ được gì cho công dân khi vướng vào vòng lao lý ở nước ngoài hay không?

Ngoài ra, giáo sư chuyên về luật quốc tế tại Đại học Sydney, ông Tim Stephens nói rằng tình hình còn có thể phức tạp hơn đối với người Úc có song tịch.

“Về mặt luật quốc tế, nước Úc không có nghĩa vụ trợ giúp công dân Úc ở ngoại quốc và quốc gia nào có chế độ song tịch, nước Úc có thể và nếu muốn có thể để cho quốc gia sở tại trợ giúp”.

“Thế nhưng trong thực tế, chính phủ Úc làm mọi việc để bảo vệ công dân nước mình, bao gồm cả những người có song tịch khi họ bị bắt ở hải ngoại. Thế nhưng chính phủ đối diện với nhiều khó khăn khi làm việc nầy, phần lớn do tài nguyên bị hạn chế”.

Trong trường hợp quý vị mang song tịch muốn đi vào Việt Nam, lời khuyên của Luật sư Nguyễn Văn Thân là quý vị nên chuẩn bị cẩn thận mọi mối dây liên lạc.

Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook

Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại sbs.com.au/vietnamese