MỘT VỤ ÁN TƯỚC ĐOẠT ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUYỀN

0
1250
THÔNG LUẬN

Vào ngày 21 tháng 8 năm 2017, một vụ án tước đoạt đầu tư liên quan đến nhân quyền sẽ được toà án quốc tế xét xử tại Paris.Đây là một vụ án mà nhiều người đã nghe và nhắc tới, với tên gọi Vụ án Trịnh Vĩnh Bình. Trong vụ án này, ông Trịnh Vĩnh Bình chẳng những đòi nhà cầm quyền Việt Nam trả lại tài sản, đã bị tước đoạt mà còn đòi bồi thường những tổn thất về mặt tinh thần và vật chất do việc bỏ tù và hành hạ ông, trái với những quy định của Công Pháp Quốc Tế. Số tiền bồi thường sẽ lên đến một đôi tỉ Mỹ kim.

Vụ án này sẽ là một án lệ để những người Việt Nam – bị bắt bớ và hành hạ không đúng với những quy định của Công Pháp Quốc Tế – có thể kiện nhà cầm quyền Việt Nam để đòi bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần, cũng như vật chất!

Nhóm phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý độc giả những tin tức mới nhất về vụ án này trong những ngày sắp tới.

Nhóm phóng viên theo dõi vụ án:
Nguyễn Hoàng Mơ – Phan Bá Việt – Lê Viết Thông
06/07/2017.

Nguồn https://www.ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27124%3Am-t-v-an-tu-c-do-t-d-u-tu-lien-quan-d-n-nhan-quy-n-nguy-n-hoang-mo-phan-ba-vi-t-le-vi-t-thong&catid=66&Itemid=301#addcomments

Nguồn ảnh internet