ĐỜI CU-LI

0
45
Thái Văn Đường

 

Bên Hàn sướng lắm Mẹ ơi
Dầm mưa, dãi nắng giữa trời con phơi
Lưng khom, tay chẳng được chơi
Quá trưa bụng đói rụng rời đôi chân

Mồ hôi ướt đẫm lưng thân
Nhoè hai con mắt vẫn mần “ba li” (1)
Khắc sâu lời Mẹ “hôm đi”
Rằng con ráng cố, rồi thì về nghe

Sang Hàn có bạn có bè
Có lương để gửi Mẹ nè trả “ngân” (2)
Ba xuân mòn mỏi chờ dần
Bốn thu vất vả muôn phần Mẹ ơi

Xa quê con ráng nên người
Chắt chiu rành rụm để rồi về quê
Công thành danh chút đề huề
Họ hàng lối xóm khen chê nức lòng

Thằng ku biệt mấy năm ròng
Đi Hàn xa xứ giờ ông hoàng rồi
Thế là hơn hẳn con tôi
Học hành mà chẳng đổi đời được đây.

P/s: 1. “Ba li” phiên âm tiếng hàn “làm nhanh”
2. “Ngân” trả nợ là “ngân hàng”