Chỉ khi có một thể chế pháp trị!

0
57
Bao nhiêu kỳ họp Quốc hội nữa thì Việt Nam thực sự có nhà nước pháp quyền?
Bổn Đình Nguyễn

 

Một nhà nước pháp trị, khi toàn bộ hệ thống chính trị và quản lý được tổ chức theo nguyên tắc tam quyền phân lập thì không ai dùng chữ “luật sư đúng nghĩa” như kiểu VN. Từ lý luận đầy cảm tính này, bà gọi là đại biểu quốc hội còn đẩy xa thêm đến việc bắt luật sư phải tố giác thân chủ “nếu biết” thân chủ là tội phạm!

Luật sư là luật sư. Với nghề nghiệp của mình họ nhận bào chữa cho thân chủ để lấy thù lao, và nhiệm vụ của họ là chứng minh thân chủ mình vô tội (hoặc tội nhẹ hơn mức tòa án có thể tuyên).

Việc chứng minh có tội hay không thuộc về các cơ quan chức năng qua tranh luận minh bạch, sao bắt luật sư phải làm cái điều tréo ngoe là vừa nhận tiền vừa tố cáo thân chủ của mình?

Tôi nhớ trong bộ phim “Con bạch tuộc” lừng danh của Ý một thời, dù ra trước tòa là một trùm mafia nhưng do không thể chứng minh ông ta có tội, không tranh luận thắng luật sư, tòa phải tuyên trả tự do.

Không có bất kỳ ai lên án vị luật sư này bởi ông ta dựa vào nguyên tắc “suy đoán vô tội”. (Đây là nguyên tắc được công nhận trong Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948, Công ước quốc tế về Quyền chính trị, dân sự năm 1966 của Liên hiệp quốc và VN cũng cam kết thực hiện từ năm 1982, dù chưa công nhận chính thức nhưng Điều 31 Hiến pháp năm 2013 đã mô tả gần như vậy- các bạn chưa rõ có thể tìm hiểu thêm qua google).

Vì vậy, một người gọi là đại biểu quốc hội mà nhân danh “an ninh quốc gia” để phát biểu những câu vi phạm quyền con người, quyền công dân thì thật lố bịch!

Không phải cần một “luật sư đúng nghĩa” mà chỉ khi có một thể chế pháp trị đúng nghĩa thì mấy kẻ dốt nát nhưng ưa hóng hớt này mới bị loại trừ!