Trưng cầu dân ý: Xóa bỏ hay giữ lại ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11?

  0
  18
  Hội SVNQ Việt Nam

  13-9-2017

  Ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày hiến chương nhà giáo, ngày học sinh sinh viên Việt Nam tri ân giáo viên của mình. Trên thế giới, có một số nước kỷ niệm ngày này, nhưng không nhất thiết mọi nước đều phải kỷ niệm 20 tháng 11.

  Xét thấy tình hình tại Việt Nam:

  • Cô giáo bị trưởng phòng giáo dục ép đi tiếp khách, nhân phẩm nghề giáo bị cường quyền bức hiếp
  • Hiệu trưởng các trường lạm thu học đường trên đầu trẻ thơ
  • Thầy cô giáo đánh đập học sinh, như hiệu phó THCS An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An cho người vào trường đánh dập môi học sinh Nguyễn Thị Linh ngày 08 tháng 09 năm 2017
  • Thầy cô giáo không được phép dạy sự thật cho học sinh Việt Nam
  • Và nhiều tệ nạn học đường khác

  Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam tổ chức Trưng cầu dân ý: Xóa bỏ hay giữ lại ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

  Đối tượng tham gia: Mọi công dân Việt Nam.

  Đường link để người dân thể hiện ý kiến riêng của mình:

   https://goo.gl/forms/vpc9AUMaZtAN0xEc2

  Cuộc trưng cầu dân ý bắt đầu mở hòm phiếu từ ngày 13 tháng 09 năm 2017 và kết quả được công bố vào ngày 13 tháng 11 năm 2017.

  Cập nhật kết quả cho đến 20h37 phút ngày 13 tháng 09 năm 2017, có 100% trong số người được hỏi cho rằng cần xóa bỏ kỷ niệm ngày 20/11. Số lượng cụ thể sẽ được thông báo sau:

  Nguồn ảnh: HSVNQ