TIỂU XẢO THÔ THIỂN CỦA THANH TRA HÀ NỘI

0
1179
Nguyễn Anh Tuấn

Diện tích đất trong đường màu xanh đúng là khoảng hơn 64 ha, đều của Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Trong đó đất Đồng Tâm bị thu hồi thành đất quốc phòng năm 1981 là 47,36 ha, có đầy đủ các cột mốc xác định 4 phía rõ ràng.

Để giúp Viettel chiếm trót lọt chỗ đất 2 mặt đường DT429, ngoài phạm vi đất quốc phòng, UBND TPHN và Thanh tra HN giở đủ trò để ra được kết luận là:

Diện tích đất quốc phòng ở Đồng Tâm từ chỗ 47,36 ha, nay tăng lên thành con số là 64,03 ha.

Giải thích cho sự tăng lên này, Thanh Tra HN đã giở phép thần thông biến hoá, biến 2 đơn vị của huyện Chương Mỹ, thành ra là của huyện Mỹ Đức, quản lý đất của Đồng Tâm.

Đó là Xí Nghiệp Vôi Đá Miếu Môn, và Nông Trường Chè Lương Mỹ. Đều vốn chỉ có đất trong huyện Chương Mỹ, chả liên quan gì đến huyện Mỹ Đức cả.

Thế mà 2 “thằng” này đứng ra bàn giao 17,3 ha đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm cho bên Quốc Phòng, theo lời Thanh Tra HN được. Thế mới tài

Bản đồ địa chính xã Đồng Tâm.