Thỉnh Nguyện Thư của Gia Đình Nhà Báo Lê Trọng Hùng

0
10
Ông Lê Trọng Hùng là người chủ trương phổ biến các quyển sách Hiến Pháp RFA edited

The Petition of Journalist Le Trong Hung’s Family(English below)

THỈNH NGUYỆN THƯ

Tôi là Đỗ Lê Na, vợ nhà báo Lê Trọng Hùng. Tôi viết bức thư này để khẩn thiết kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và những quốc gia khác, các đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, các tổ chức dân sự cùng toàn thể nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình và công lí yêu cầu chính phủ Việt Nam thứ nhất cho chồng – cha chúng tôi – anh Lê Trọng Hùng được gặp gia đình và thăm khám sức khỏe và thứ hai trả tự do anh Hùng vô điều kiện.

Lê Trọng Hùng sinh ngày 18/3/1979;
Quê quán: Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái;
Địa chỉ thường trú tại: 9A, 325/59 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam;
Bị bắt ngày: 27/3/2021;
Dưới cáo buộc: “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015;
Ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm: 31 tháng 12 năm 2021.

Anh Lê Trọng Hùng là một người chồng chung thủy, người cha mẫu mực, hết lòng thương yêu, chia sẻ những công việc, khó khăn trong cuộc sống với người vợ khiếm thị và hai con nhỏ. Anh là một thầy giáo yêu trẻ, luôn có ý thức bênh vực, bảo vệ đồng nghiệp và học sinh trước những sai phạm của người quản lí. Trên hết, anh là một công dân mẫu mực, có hiểu biết sâu rộng và luôn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Xuất thân trong một gia đình có mẹ là nạn nhân trực tiếp do những sai lầm của phong trào cải cách ruộng đất mà đảng cộng sản gây ra cho người dân Bắc Việt ở những năm 50 của thế kỉ XX, anh sớm hiểu rõ những bất công trong xã hội, sớm đồng cảm và có ý thức bênh vực những người yếu thế xung quanh mình. Đồng thời, anh khao khát có thể góp sức mình để xây dựng đất nước phát triển bền vững dựa trên nền tảng luật pháp.

Năm 2016, anh tham gia Chấn hưng nước Việt trên mạng xã hội Facebook cùng với anh Vũ Quang Thuận. Do ảnh hưởng của phong trào này tới nhận thức của dân chúng, vào đầu năm 2017, nhà cầm quyền đã bắt tù anh Thuận với mức án 8 năm tù và 5 năm quản chế. Anh Hùng cùng với một số người bạn thành lập nên kênh truyền hình CHTV (Chuẩn mực tivi) nhằm phổ biến Hiến pháp và pháp luật cho người dân. Không những thế, anh còn phổ biến và trao tặng Hiến pháp Việt Nam cho hàng nghìn người dân với mong muốn: mỗi công dân Việt Nam có thể hiểu rõ những quyền cơ bản của mình được hiến định trong Hiến pháp, từ đó biết yêu cầu các cơ quan nhà nước phải thực hiện đúng với chức năng vốn có của mình.

Đầu tháng 3/2021, anh nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu quốc hội với mong muốn cải tổ cơ quan lập pháp này khiến nó thật sự đại diện cho quyền lực của công dân. Anh Lê Trọng Hùng bị an ninh Hà Nội bắt vào ngày 27/3/2021 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 117 bộ luật hình sự 2015 và sẽ phải đối diện với mức án từ 5-12 năm tù.

Suốt thời gian bị bắt, anh không được gặp mặt gia đình, và tiếp xúc với luật sư. Gia đình chúng tôi đã 6 lần làm đơn yêu cầu được thăm gặp anh nhưng đều bị các cơ quan có thẩm quyền từ chối hoặc im lặng. Hiện tại, sức khỏe của anh đang bị giảm sút nghiêm trọng do điều kiện giam giữ thiếu thốn, khắc nghiệt và có vấn đề về mắt cần được khám chữa kịp thời.

Gia đình chúng tôi kêu gọi quý cơ quan và tổ chức quốc tế đặc trách lãnh vực nhân quyền hãy áp lực chính quyền Việt Nam để thứ nhất cho anh Lê Trọng Hùng được gặp gia đình và thăm khám sức khỏe và thứ hai trả tự do anh Hùng vô điều kiện.

Việc bắt giữ trái phép chồng, cha chúng tôi là anh Lê Trọng Hùng và đàn áp những tiếng nói bất đồng đã vi phạm điều 19 Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát và điều 25 Hiến pháp Việt Nam về tự do ngôn luận, đồng thời thể hiện hành vi vi phạm nhân quyền ngày càng nghiêm trọng của Việt nam. Gần đây, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp Quốc cũng đã lên tiếng về trường hợp của anh Lê Trọng Hùng và những người bảo vệ nhân quyền khác. Vui lòng tham khảo tại https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27977&LangID=E.

Một lần nữa, tôi tha thiết kêu gọi quý vị hỗ trợ gia đình trong công tác nhân quyền này bằng việc đòi hỏi nhà nước Việt Nam đồng ý với hai yêu cầu của chúng tôi.

Trân trọng và biết ơn tất cả!
Đỗ Lê Na và hai con: Lê Trọng Bảo Minh, Lê Trọng Bảo An

Interview with Do Le Na, Le Trong Hung’s Wife

——————————————————————————————————————–

Ông Lê Trọng Hùng Facebook Hùng Gàn Lê

PETITION

I am Do Le Na, the wife of Journalist Le Trong Hung. I am writing this petition to urge the governments of the US, the EU, and other countries, embassies in Vietnam, civil society organizations, and all people loving peace and justice to take action by demanding the Vietnamese Government firstly to allow Le Trong Hung to visit his family and receive proper healthcare and secondly to release him unconditionally.

Le Trong Hung was born on March 18, 1979;
Place of Birth: Minh Quan, Tran Yen, Yen Bai, Vietnam;
Permanent address: 9A, 325/59 Kim Nguu, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam;
Date of Detention: March 27, 2021;
Charge: Article 117 of Vietnam’s 2015 Penal Code, forbidding the “making, storing, distributing or disseminating information, documents, and items against the Socialist Republic of Vietnam”;
Date of Trial: December 31, 2021.

Le Trong Hung is a faithful husband and an exemplary father, wholeheartedly loving and caring for his visually impaired wife and two young sons. As a teacher, he always loves and protects his students and colleagues from the managers’ corruption. Above all, he is an active citizen with an extensive understanding and a rule of law spirit. Raised by his mother, a victim of the Vietnamese Communist Party’s land reform movement in the 50s of the 20th Century, he was soon aware of social injustice and supported the vulnerable. Furthermore, he aspires to contribute to developing the country based on the rule of law.

In 2016, he participated in the Vietnam Revival Movement on Facebook with Vu Quang Thuan. Because of the movement’s impactful influence on the general public, in early 2017, the Vietnamese authorities arrested Thuan and sentenced him to 8 years in prison and 5 on probation. Later, Hung and other fellow activists founded an independent television outlet called CHTV in order to raise the public’s awareness about Constitution and law. In addition, he also distributed thousands of copies of Vietnam’s Constitution to people, aiming that every Vietnamese citizen grasps his fundamental rights protected by the Constitution and thus is able to demand the government to fulfill its functions.

In March 2021, he submitted his application as an independent candidate to the National Assembly with a goal to reform the legislative branch of government to represent the people truly. However, on March 27, 2021, two months prior to the election, he was arrested by the Hanoi police. Under Article 117 of Vietnam’s 2015 Penal Code, they charged him for “making, storing, distributing or disseminating information, documents, and items against the Socialist Republic of Vietnam” due to his four live stream videos. His sentence can range from 5 to 12 years in prison.

The authorities have prevented him from seeing his family and lawyers throughout his arrest. We have submitted our appeal to visit him 6 times, but they either rejected or did not respond. Currently, his health is in danger, losing weight and suffering a cataract because of the harsh condition in prison. He needs immediate treatment.

As his wife, I urge the governments of developed countries, civil society organizations, and all people loving peace and justice to pressure the Vietnamese Government firstly to allow Le Trong Hung to visit his family and receive proper healthcare and secondly to release him unconditionally.

The Vietnamese Government’s current crackdown on dissidents and arrest of Le Trong Hung violates Article 19 of The Universal Declaration of Human Rights and Article 25 of Vietnam’s Consitution on freedom of speech. Currently, the UN High Commissioner for Human Rights raised their concerns about the case of my husband and other human rights defenders. Please refer to https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27977&LangID=E.

Once again, on behalf of our family, I urge all the people to help us demand the Vietnamese Government accedes to our two requests.

I’m grateful for your help,
Do Le Na and two sons, Le Trong Bao Minh and Le Trong Bao An