“Tâm Huyết Thư” gửi đến Bộ Chính trị, tố cáo ông Hoàng Trung Hải là người Hoa khai man lý lịch.

0
13
Nhà báo độc lập Lê Anh Hùng cầm tấm biển tố cáo ông Hoàng Trung Hải, cựu phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Công nghiệp, trước khi bị bắt và kết án 5 năm tù.

Le Anh Hung

21 tháng 7 lúc 19:30

Ngày 7/5/2007, một số cán bộ, đảng viên cao cấp đã hoặc đang công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương và một số cơ quan trọng yếu cơ mật khác của Đảng, Nhà nước CHXHCNVN đã gửi “Tâm Huyết Thư” đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ủy viên BCHTW Đảng khóa X, tố cáo ông Hoàng Trung Hải là người Hoa khai man lý lịch.

Nhà báo Lê Anh Hùng gặp ông Nguyễn Bình Giang tại nhà riêng của ông ngày 18/2/2016:

Đây là bức thư tập thể, do ông Nguyễn Bình Giang, nguyên Uỷ viên TW Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, nguyên Trưởng đoàn Thẩm tra lý lịch ông Hoàng Trung Hải năm 2001, đứng tên. Bức thư được các cụ lão thành cách mạng trao cho tôi tại Hà Nội vào ngày 12/5/2012. Ngay sau đó tôi đã công bố bức thư trên mạng.

TBT Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm Hoàng Trung Hải Thống lĩnh Bộ Tư lệnh Thủ đô: