19 C
vietnam
Thursday, November 30, 2023

Tag: Anh

Tác động của việc Anh loại Huawei khỏi mạng 5G

NCQT15/07/2020 Nguồn: “A ban on Huawei further worsens Britain’s relations with China”, The Economist, 11/07/2020. Biên dịch: Phan Nguyên

Các nước châu Âu làm gì để chống khủng bố?

23.08.2017 14:09 Trong cuộc chiến chống khủng bố, nhiều nước châu Âu đã đưa ra những kế hoạch cả gói như ban hành đạo luật...

MOST POPULAR

HOT NEWS