Quân đội Mỹ hoãn tuyển mộ người chuyển giới tính

  0
  64
  Bộ trường Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson tại một cuộc họp báo chung ngày 21/6/2017.
  VOA

  Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoãn ngày tuyển mộ những người chuyển đổi giới tính vào quân đội.

  Trong một tuyên bố ngày 30/6, ông James Mattis nói ông hoãn lại quyết định này thêm 6 tháng.

  Thứ sáu 30/6 là ngày trước hạn chót, do chính quyền Obama ấn định, cho phép tuyển mộ những người chuyển đổi giới tính vào quân đội Mỹ.

  Ông Mattis nói Bộ Quốc phòng phải cân nhắc mỗi quyết định về chính sách “Về một tiêu chuẩn quan trọng: liệu quyết định có ảnh hưởng đến sự sẵn sàng và tính sát thương của các lực lượng vũ trang của chúng ta hay không?”

  Bộ trưởng Quốc phòng nói “Hành động này không phỏng đoán trước hậu quả của việc duyệt xét cũng không làm thay đổi chính sách và các thủ tục hiện đang có hiệu lực…Tôi tin là chúng ta sẽ tiếp tục đối xử các binh sĩ của chúng ta với phẩm giá và tôn trọng.”

  Có khoảng từ 2.500 đến 7.000 người chuyển đổi giới tính đang phục vụ trong quân đội.

  Những người này không được phép công khai bày tỏ khuynh hướng giới tính của họ cho đến năm ngoái khi Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là ông Ash Carter nói, cho phép tuyển mộ những người chuyển đổi giới tính để công khai phục vụ trong quân đội “là việc làm đúng đắn.”