PHẢI ĐỨNG ĐẦU THẾ GIỚI

  0
  84
  Chín tháng sau khi bật ra cảm thán cảnh báo chưa từng có trong giới quan chức cao cấp về “sụp đổ tài khóa quốc gia”, ông Phúc vừa phải “đề nghị Ngân hàng thế giới tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho Việt Nam các khoản không hoàn lại để giảm tối đa làm chi phí vay vốn, tăng thành tố ưu đãi của các khoản vay”.

  – Thầy Thái Bá Tân

  Ta đứng đầu thế giới
  Về số ca ung thư,
  Về tai nạn xe cộ,
  Tiến sĩ và giáo sư

  Và rất nhiều cái khác.
  Phải nói ta cực kỳ.
  Thế mà về tham nhũng
  Chỉ được xếp thứ nhì.

  Thằng World Bank nói thế
  Trong báo cáo thường niên.
  Hay thằng này chơi xấu
  Vì không được cho tiền?

  Đề nghị phải làm rõ.
  Nếu cần thì cứ chi.
  Tham nhũng ta phải nhất,
  Chứ không được thứ nhì.

  Trường hợp hắn xếp đúng,
  Nghiêm túc, không phải đùa,
  Thì toàn dân, toàn đảng
  Phải phát động thi đua,

  Phải học tập, phấn đấu
  Để tham nhũng nước ta
  Luôn đứng đầu thế giới.
  Không thứ hai, thứ ba.

  Vì tham nhũng mà kém,
  Quan chết đói thì sao?
  Ai lãnh đạo đất nước,
  Lấy gì mà tự hào?